Årsrapport

Årsrapport

 

Design og maloppsett første år  - 10-20t
(Dette punktet vil være betydelig lavere påfølgende år, hvis designet gjenbrukes)

 • Estimert 0,5t pr side på ombrekking
 • Figurer og tabeller, 0,5 t pr stk
 • Adminstrasjon og møtevirksomhet - 5-7t
 • Oppstartsmøte
 • Presentasjonsmøte
 • Innsamling av informasjon, bilder, etc
 • Korrekturrunder 3 stk, faktureres etter medgått tid - grovt estimat 3-6t

  Korrekturen er veldig avhengig av hvor mange sider årsrapporten har, så dette er det veldig vanskelig å estimere. Det avhenger også av hvor ferdig teksten er før jobben igangsettes og om all korrekturen kjøres i èn prosess eller om det tas fortløpende etter hvert.Grafisk Senter har lang erfaring med korrekturkjøring - hør med oss om hvilken metode som er mest effektiv :-)


Produksjonspris avhenger av sidetall, opplag, papirtype, trykksakseffekter (stansing, lakk, preg etc), og må prises for hver kunde


Illustrasjon og foto må prises separat, siden det er avhengig av ambisjonsnivå og hvile bildekilder man bruker (fotograf vs stockfoto). Hvis det skal foretas utvalg og søk etter bilder vil dette faktureres etter timebruk


Siden vi ikke vet hvor mange sider, tabeller eller illustrasjoner en årsrapport vil ha kan vi dessverre ikke oppgi en totalsum, men prisen må beregnes ut fra innholdet i hver enkelt rapport. Se priseksempel under. 
 Priseksempel

Årsrapport første år, 40 sider, A4, vanlig trykk uten tilleggseffekter, 300 eks, 10 figurer og tekst/foto som er helt ferdig til bruk, 3 korrekturrunder, 10 timer til design.

 • Timepris kr 700,- 
 • Design og layout: 45,5t - kr 31 850,-
 • Produksjon: kr 21 872,-
 • Totalt: kr 53 722,- eks MVA

Phone


 

E-post
grafisksenter@ntnu.no

Telefon/Skranke (hele året)
Kl. 09.0015.00: (735) 96653

Sommerarbeidstid (mai-aug)
Kl. 08.0015.00

Mail

Post

Open


Åpningstider
Kl. 08.0015.45 (man. - fre.)

Stengt for lunsj
Kl. 12.0012.40

Stengt pga ukentlig møte
Onsdager kl 09.0010.30