Velkommen til Institutt for geografi

Studenter går mot inngangen på Dragvoll. Foto.

På denne siden finner du nyttig informasjon i forbindelse med studiestart.


Studieveiledning

Vi kan hjelpe deg med det meste av studierelaterte utfordringer. Vi har ofte travle dager så det er lurt å sende oss en mail for å avtale et møte eller stille spørsmål. Ta kontakt med oss på kontakt@ige.ntnu.no Vi svarer så raskt vi kan.  

Åpent: Mandag til fredag kl. 09.00–15.00. Vi har lunsj fra 11.30–12.00.


Dette må du gjøre – steg for steg

1. Logg på Studentweb – Bruk informasjon du fikk i e-posten fra NTNU. Start semester​registrer​ing og følg instruksjonene. Kontroller at kontaktinformasjonen stemmer. Lag en faktura for semesteravgift. Meld deg opp til undervisning og eksamen. Frist: 15. sept. (høstsemesteret) og 1. feb. (vårsemesteret).

2. Aktiver din brukerkonto – Dette gir deg tilgang til IT-tjenester. Etter noen minutter kan du logge på Innsida som gir deg tilgang til de IT-verktøyene du trenger i studiehverdagen, som e-post, Office 365, e-læringssystemet, og annen programvare.

3. Last ned studentbevis-appen – Appen beviser at du er registrert som student dette semesteret. Få utlevert og aktivert studentkort/adgangskort hos Byggsikring (bygg 6, nivå 3). Du må vente minst en uke fra betalt semesteravgift. Du trenger studentbevis-appen for å hente studentkortet ditt.

4. Meld adresseendring – Meld adresseendring hos Posten. Vær rask! Du får viktig post fra NTNU og Lånekassen. Du kan også skaffe deg digital postkasse, da har du alle viktige brev lett tilgjengelig i en app.

5. Søk stipend og lån – Søk stipend og lån hos Lånekassen. Du må betale semesteravgiften for å få stipend og studielån. Frist: 15. nov. (høstsemesteret) og 15. mars (vårsemesteret).

6. Blackboard – Meldinger fra faglærer og undervisningsplaner for emnene du skal ta finner du i e-læringssystemet Blackboard.

7. Pensum – Hente pensumlister og kjøp bøker hos Akademika bokhandel (bygg 7, nivå 3). 

Annen informasjon

Innsida

Innsida er inngangen til viktige verktøy og informasjon som du trenger i studiehverdagen. Finn viktige tjenester ved å klikk vaffel-ikonet øverst til venstre. Finn nyttige samlesider via søk eller via tema-knappen til høyre for søkefeltet. Nyheter og meldinger om frister, studieløpet og arrangement finner du på Min Side på Innsida. Meldinger fra faglærer finner du i e-læringssystemet Blackboard.

Studiehåndboka

Du har selv ansvar for å holde deg oppdatert omkring din egen studiehverdag og da er Studiehåndboken et nyttig verktøy. Studiehåndboken inneholder formell informasjon om studieprogrammet du er tatt opp til. Har du spørsmål som angår dine studier ved NTNU, vil du finne de fleste svarene i Studiehåndboka. Sjekk i Studiehåndboka før du spør på instituttet.

Lover og regler

Her finner du en oversikt over lover og regler om studier ved NTNU. 

Obligatorisk aktivitet

I de fleste emner er det ulike aktiviteter (som for eksempel deltakelse på feltkurs, semesteroppgave o.l.) som er obligatorisk. Obligatorisk aktivitet må gjennomføres og være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Det gis ikke fritak fra obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Du finner eksamensdatoene og sted for eksamen på nettet og på studentweb. Opplysningen blir også lagt ut på Blackboard. Kandidatnummeret ditt er unikt for hver eksamen. Kandidatnummeret finner du på Studentweb.

Dataproblemer?

Brukerstøtte for studenter vedrørende datamaskiner og programvare: Orakeltjenesten finner du på biblioteket du kan også nå dem på tlf: 73 59 18 10 eller e-postadresse orakel@ntnu.no

"Student-kroken" på instituttet

Her finner du instituttets oppslagstavler og en oppslagstavle for studentenes eget bruk. Ellers finner du eksamensresultater, søknadsskjemaer, brosjyrer, notater og noe faglitteratur. Her finner du også posthyller for studentene ved de enkelte studieprogrammene.

GIS-lab rom7363 nivå 3 (trappenedgang utenfor Institutt for sosialantropologi). Tillatelse til bruk av laben blir gitt samtlige studenter som tar GIS-emner.

Lesesalsplasser

Kun masterstudenter kan søke om faste lesesalsplasser, og informasjon om dette blir gitt ved studiestart. Det er tilgjengelig åpne lesesaler for bachelorstudentene.

Nyttige lenker:

Thu, 18 Jul 2019 13:28:21 +0200

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 55 89 07
  kontakt@ige.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for geografi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo. Følg oss på Facebook