Teoretisk fysikk

Jacob Linder og Henrik Enoksen. Foto: Geir Mogen

Kondenserte mediers teori og astropartikkelfysikk er fagområder ved seksjon for Teoretisk fysikk. Vi studerer hvordan fysikk kan beskrives gjennom teori og matematiske modeller med en sterk kobling opp mot eksperimentell aktivitet.

Vår forskning bidrar til utvikling og forståelse av fysikk som videre gjør det mulig å forutsi nye fenomen og forklare eksperimentelle funn i fysikk. Seksjon for Teoretisk fysikk er en av fem seksjoner ved Institutt for fysikk og seksjonen er delt i to forskningsgrupper, Kondenserte mediers teori, Teoretisk subatomær fysikk og Astropartikkelfysikk.

Kondenserte mediers teori

Vårt mål er å forstå de kvantemekaniske egenskapene til ulike typer av kondenserte tilstander til materie, i tillegg til overgangene som skjer mellom slike tilstander. Fokuset er på kvantemekaniske fenomener og kvantetilstander slik som superledere, magnetisk ordnede materialer og Bose-Einstein kondensater. Design av strukturer på nanometer skala muliggjør manipulasjon og kontroll over den kvantemekaniske oppførselen til materie. Dette gir opphav til fascinerende fysiske fenomener som ofte krever nye prinsipper for å kunne bli beskrevet, som vi har til hensikt å oppdage.

Teoretisk subatomær fysikk og astropartikkelfysikk

Forskninggruppen Teoretisk subatomær fysikk jobber med fasediagrammet i QCD, det vil si QCD ved ekstremt høy temperatur og tetthet og i sterke magnetfelt. Dette er relevant for tidlig univers, kompakte stjerner og tungione-kollisjoner ved LHC (CERN) og RHIC (Brookhaven). Astropartikkelfysikk handler om studiet av elementærpartikler og deres betydning for astrofysikk og kosmologi. Våre forskningsaktiviteter inkluderer neutrino-masser og miksing, partikkelfysikk utover standard modellen og kosmisk stråling.

Les mer om seksjon for Teoretisk fysikk i våre engelske nettsider - Theoretical physics

Mon, 31 Oct 2016 10:20:51 +0100

Kontaktinformasjon

Ansatte ved Institutt for fysikk

Telefon: +47 73593478

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Trondheim Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse