Kondenserte mediers fysikk

Ton og Per Erik ved det mest moderne elektronmikroskopet installert i 2013 (dobbeltkorrigert JEOL ARM200). Her kan vi se detaljer ned til under 0,1 nm. Foto: Ole Morten Melgård

Forskningen ved seksjon for Kondenserte mediers fysikk dreier seg om materialvitenskap. Vi har fokus på nanoskalastrukturstudier og kobling til makroskopiske fysiske egenskaper.

Forskningen omfatter både eksperimentell- og teoretisk kondensertefasers fysikk og vi benytter en rekke eksperimentelle teknikker. For å studere fysiske egenskaper til materialer og materielle strukturer bruker vi alt fra elektronmikroskopi, transmisjon elektronmikroskopi, røntgendiffraksjon og optisk spektroskopi til synkrotronstråling. Seksjon for Kondenserte mediers fysikk er en av fem seksjoner ved Institutt for fysikk og seksjonen er delt i tre forskningsgrupper.

Les mer om seksjon for Kondenserte mediers fysikk i våre engelske nettsider - Condensed matter physics

Tue, 01 Sep 2015 09:04:27 +0200

Kontaktinformasjon

Ansatte ved Institutt for fysikk

Telefon: +47 73593478

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Trondheim Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse