Komplekse materialer

Seksjon for komplekse materialer består av forskningsgrupper som arbeider med grunnleggende materialvitenskap.

Omtale av forskningen ved Seksjon for Komplekse materialer finnes kun i våre engelske nettsider; Complex materials

Eksperiment - teori - simulering

Ved å kombinere eksperimenter, teori og simuleringer er vi i stand til å finne ny viktig informasjon og detaljer om myke og komplekse materialer.

Forskning

Fri, 18 Mar 2016 11:22:13 +0100