Hva er fysikk ved NTNU?

Hva er fysikk ved NTNU?

foto_hvaerfys

Hva er fysikk?

Fysikk er læren om naturlovene og beskriver verden omkring oss, alt fra atomenes indre til galakser langt ute i verdensrommet. Fysikk beskriver alt fra elementærpartikler, til kosmologi og biofysikk på cellenivå, utvikling av oljeteknologi, klimamodeller og ny forståelse innen materialfysikk og nanoteknologi.

Fysikk er et nødvendig fundament for vår forståelse av natur og vår moderne teknologi. Fysikken kan gi svar på spørsmål om prosesser som skjer i menneskekroppen eller fysiske lover som styrer morgendagens klima.

Samfunnsutviklingen er preget av forskning og studier i fysikk og fagområdet har hatt stor påvirkning på verden vi lever i. For eksempel er den rivende utviklingen innen informasjonsteknologi bygget på oppdagelsen av transistoren på 1950-tallet. Denne oppdagelsen la grunnlag for halvlederteknologien som var basert på forståelse av kvantemekanikk og utvikling av materialteknologi. Dagens teknologi er gjort mulig ved utviklingen av nye materialer.

Laseren er et annet eksempel på betydningen fysikk har hatt for den teknologiske utvikling. Laser benyttes både til måleteknikk, forbrukerelektronikk og medisinsk behandling. Utvikling av medisinsk diagnostikk er basert på framskritt i fysikkforskning. Røntgenstråling ble oppdaget for 100 år siden. Mer moderne teknikker er ultralyd og magnetisk resonanstomografi (MR). I tillegg til disse praktiske anvendelser i hverdagslivet gir fysikk også svar på store eksistensielle spørsmål.

Studietilbud

Studier

Et studium ved Institutt for fysikk gir et solid fundament for en framtidig karriere. Undervisningen omfatter både teoretisk og eksperimentell fysikk. Emnene er tilpasset NTNUs ulike studieprogram, både sivilingeniør, realfag og internasjonale masterprogram.

Forskning

Forskning

Forskningen ved Institutt for fysikk omfatter materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, atmosfærefysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ansatte ved Institutt for fysikk

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Trondheim Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Nesten alt kan ses og måles

Nesten alt kan ses og måles

For å videreutvikle teknologi må vi forstå. For å forstå må vi se. Kan vi se atomer? I tilfelle, hvilken nytte har vi av det?

Fysikkløypa

Fysikkløypa

Deltagere i Fysikkløypa

Lek og lær - spennende fysikk til elever i grunnskolens 6. trinn. Fysikkløypa

Jubileumsbok Fysikk 100 år

Jubileumsbok Fysikk 100 år

Fysikk i Trondheim gjennom 100 år (1910-2010)

Jubileumsboken kan bestilles postmottak@phys.ntnu.no eller hentes rom D5-170 (NOK 250)