Forskningsgrupper ved seksjonen

– Anvendt fysikk

Seksjon for anvendt fysikk består av forskningsgrupper på felt som anvendt optikk, elektron- og ionefysikk, energi, atmosfære- og miljøfysikk i tillegg til laserfysikk.

Anvendt optikk og laserfysikk

Forskningen i eksperimentell optikk fokuserer på laserbasert spektroskopi og teknisk optikk (interferometri, polarimetri og fourier-optikk). Teknikkene brukes til studier av biosystemer, multifoton vekselvirkninger i nanomaterialer, overflater og grenseflater. Vekst av aktive og passive tynnfilmer og nanostrukturer er supplert med optisk- og material karakterisering. Kontakt: Ursula Gibson, Morten Kildemo , Mikael Lindgren, Ingve Simonsen

Forhold i oljereservoar

Ved hjelp av lysspredning studerer en grenseflater mellom fluidfaser som finnes i olje- og gassreservoarer. Både modellsystemer og prøver fra aktuelle olje- og gassfelt studeres under reservoarbetingelser.
Kontakt:

Ultrafiolett stråling i naturen

Studier av atmosfæreforhold som påvirker UV-stråling ved bakken, som aerosoler, oson, skyer. Målinger, modellering og instrumentering.
Kontakt: Patrick Espy

Tredje-generasjons solceller

Utviklingen av høyeffektive solceller basert på tynnfilm- og kvantestrukturer. Design, modellering, framstilling og karakterisering av materialer og solceller.
Kontakt: Turid Worren Reenaas

Laserfysikk

Utvikling og anvendelse av femtosekundlasere.
Kontakt: Irina Sorokina

Tue, 28 Jun 2016 15:03:38 +0200

Solceller integrert i bygningsfasade på Elektrobygget ved NTNU. Foto: NTNU