Ansatte ved Institutt for fysikk (IFY)

Medarbeidere i Seksjon for kondenserte mediers fysikk

Forskningsgruppens nettside: Division of Condensed matter physics