Framdriftsplan (ca.-datoer)

Reorganiseringen av NTNU er fullført:

  • Alle ansatte vet hvem de har som leder, oppgavene sine, hvor de skal sitte og har nødvendige systemtilganger.
  • Ledere vet hvem som tilhører deres enheter, hvilket budsjett og fullmakter de har.  
  • Ledere på alle nivåer tiltrer; Dekaner, instituttledere og ledere i administrasjonen.
  • Alle ansatte har IKT-rettigheter i samsvar med plasseringen i ny struktur. 

23.1: Styret vedtar ny rammefordelingsmodell for budsjetter, som vil gjelde for den nye organisasjonen fra 2018.

Framdriftsplan 2016 (ca.-datoer)

Framdriftsplan 2016 (ca.-datoer)

Tidsplan 2016