Banner underside

NTNUVi is over for now

NTNUVi 2016 is over. But don't worry, we'll be back in 2017!

About NTNUVi

About NTNUVi

NTNUVi, started as a cooperative project between the Student parliaments at Sør-Trøndelag, Ålesund and Gjøvik university colleges, and the Student parliament at NTNU. The goal was to start the work on a common identity, by gathering 30 students from the different schools. The project the participant worked on was well received by NTNU, and they are working on realizing many of the ideas.

NTNUVi was a success, and autumn 2015 we received support to arrange NTNUVi for 2 more years.

About NTNUVi 2016

The camp is arranged from 8th to 14th of August. All food expenses are covered, and for participants from Ålesund and Gjøvik we cover travel and stay, if they need that.

The participants are distributed in groups of 6 over 5 projects. this years projects are: Integrating international students, the refugee crisis, campus development, digital aids and student active research. Its an intensive week with a lot of work, but also a lot of fun.

The projects are:

  • Integrating international students
  • The refugee crisis
  • Campus development
  • Digital aid for innovative education
  • Student active research

You can find detailed project descriptions in English here.

During the week there is a focus on building good relations, and even though a lot of time is reserved for the projects, there are also time reserved for engaging lectures and social gatherings. The whole week ends in performances of the projects and a banquet at Scandic Lerkendal, a worthy ending and celebration of NTNUVi.

Our goal is to engage students to find the good solutions and form a bond between different campuses and educations. Together we come up with the best ideas!

27 apr 2016

Temaområder for fusjonscampen

Temaområder for fusjonscampen

Ansvarlig: Ingvild Marie Sørlie

E-post: ingvildmsor (a) gmail.com

Internasjonalisering er et prioriteringsområde på NTNU. Prosenttalene for antall studenter som reiser ut og antall studenter som kommer til NTNU er høye. Internasjonal seksjon har vunnet flere priser for sin jobb med å ta i mot tilreisende studenter og Moholt studentby skaper et miljø og samhold blant de internasjonale studentene. Men integreringen av internasjonale studenter i det norske studentmiljøet har lenge vært en stor utfordring. Studentene som besøker Trondheim, Gjøvik og Ålesund får venner fra hele verden, men ikke fra Norge. Dette “hullet” i NTNUs internasjonale satsning er noe NTNUVi 2016 vil prøve å finne en måte å tette. Ved å involvere studentforeninger i arbeidet og se på hva studentene kan gjøre for å øke kontaktflaten mellom norske og internasjonale studenter ved NTNU håper NTNUVi at prosjektet kan finne nye og kreative løsninger som ikke krever for mye av den enkelte student og institusjon. Kanskje kan denne flettingen av nordmenn og mennesker fra alle verdens hjørner øke kvaliteten og omfanget av NTNUs internasjonalisering? 

Har du vært på utveksling og har tanker om hvordan man bedre skal integrere internasjonale studenter, har du masse internasjonale venner, eller kanskje kjenner du ingen av de internasjonale studentene? Da er prosjektet om integrering noe for deg!

Ansvarlig: Benjamin Gjermstad

E-post: benjamingjermstad (a) gmail.com

NTNUVi vil være med å redde verden. I 2016 er flyktningkrisa en av de mest krevende situasjonene. Flyktningkrisa er en av de største utfordringene i Europa, og det er et stort politisk fokus rundt utfordringen i det norske samfunnet. Trondheim kommune har i samarbeid med enkelte miljø på NTNU satt i gang prosjekter som skal integrere akademiske flyktninger, nå vil studentene også på banen. Dette prosjektet vil fokusere på hvilke organiserte bidrag studenter og studentforeninger kan bidra med. Med håp om å komme frem til kreative løsninger og integreringsmåter. Studentene ved Norges største universitet må være endel av løsningen på problemet, enten det er gjennom aktivt arbeid eller gode ideer. NTNUVi ønsker å finne ut hvordan vi kan bruke de gode hodene til å redde verden!

Har du svaret på hvordan vi kan integreringene i det akademiske felleskapet? Tenker du mye på hvordan vi kan sørge for å møte flyktningene på best vis? Eller vet du kanskje lite om noen av delene, men ønsker å lære mer. Da er dette prosjektet noe for deg!

Ansvarlig: Siri Arnesen

E-post: siri_arn (a) hotmail.com

En campus er mer enn bare forelesningssaler og labber. Det er fellesarealer, det er kantiner, treningsrom, lesesaler, uteområdet og mye mer! I årene fremover skal NTNU bygge mye nytt og videreutvikle hvordan vi tenker og gjør campus. Dette skal NTNUVi også være med på. Vi vil bidra inn i prosjektene som pågår med kreative innspill til hvordan man kan skape liv og røre på hele NTNU - stort sett døgnet rundt. Allerede er det mye tenkt og sagt om campus, men når vi nå samler forskjellige studenter fra bredden av NTNU, håper vi å komme med enda flere matnyttige ideer!

Tror du at studenter kommer til å bo i S2 i 2030, at styrerommet på Campus Ålesund hadde passet bedre som bar, eller at kantina i Gjøvik hadde passet som konsertlokale? Bruker du campus til sent på kveld, eller foretrekker du å lese hjemme? Dette prosjektet er noe for deg som har meninger om ditt fysiske læringsareal!

Ansvarlig: Tage Karlsen

E-post: karlsen.tage (a) gmail.com

Digitale hjelpemidler skal ikke brukes i undervisning og vurdering bare for å brukes, de må tilføre noe nytt og bedre. Vi skal i løpet av NTNUVi 2016 se på hvilke muligheter disse hjelpemidlene kan by på, som man kanskje ikke har tenkt på tidligere. Hva kan vi få til som vi enda ikke har klart? Og hvordan sørger vi for at de blir brukt på en læringsfremmende måte? Under NTNUVi skal vi dykke ned i problemstillinger knyttet til den digitale studiehverdagen og til slutt bringe nye og spennende tanker frem! Kanskje kommer de opp med helt nye ideer til hjelpemidler vi ikke har i dag, eller ideer om hvordan hjelpemidlene vi har kan brukes på en revolusjonerende måte?

Dette prosjektet skal fokusere på bruken av IKT i undervisningen. Har du en god erfaring med det? En dårlig en? Eller bruker din foreleser bare tavla eller overhead? Dette prosjektet er for deg som er interessert i innovasjon og nyskapning!

Ansvarlig: Amanda Giske

E-post: amangiske (a) gmail.com

Forskning er en stor del av universitetets virksomhet, og blir mer og mer integrert i undervisning for å ha oppdatert kunnskap og inspirere studenter, likevell er det mange som føler en distanse mellom det de studerer og forskningen på feltet. Dette prosjektet ønsker å finne nye løsninger for studenter som vil involveres i forskning tidlig i studet og gi studentene en mulighet til å utnytte den kunnskapen som eksisterer i alle hjørner av NTNUs campus. Studentaktiv forskning trenger ikke være begrenset til et spesifikt fag eller en professor, men kan utformes og gjennomføres på mange forskjellige måter. Studenter er en stor ressurs som burde utnyttes, men hvordan kan forskningen som allerede er etablert ved NTNU ta nytte av dette? En løsning som gir studenter mulighet til å forme egne forskningsprosjekter kan drive fagområder og NTNU videre i søken på kunnskap for en bedre verden. Mulighetene er mange, og kanskje ligger den beste løsningen allerede hos studentene?

Gjorde dine forelesere deg klar over forskningen på fagfeltet ditt allerede første semester? Eller er du inne i ditt 4 år på studiet, og aner ingenting om hva som er aktuell forskning i faget ditt? Dette prosjektet passer for deg som uavhengig av nivå og kjennskap til forskning, engasjerer deg for å inkludere studenter i fagmiljøet sitt!

Contact information

Contact information

Maria Honerød

Email: maria.honerod (a) gmail.com

Phone: 480 46 119

Sosiale media

Facebook Facebook Facebook