Nytt arbeidsutval i Studenttinget

Nytt arbeidsutval i Studenttinget

Det nye Studenttinget, med representantar frå alle fusjonspartnerane, har hatt sitt fyrste møte. Der vart det nye arbeidsutvalet valt.

Studenttinget består av 31 studentar frå heile NTNU, og er studentane sitt øvste tillitsvalte organ. Dei vedtek studentane si meining i ulike saker, og arbeidsutvalet skal følge opp desse sakene. Etter lange utspørringar over seks timar vart følgande valt:

Leiar: Jone Trovåg
Nestleiar: Marte Øien
Studentdemokratisk ansvarleg: Kristian Hovd Sjøli
Fag- og forskningspolitisk ansvarleg: Stein Olav Romslo
Informasjonsansvarleg: Morten Djupdal
Internasjonalt ansvarleg: Sondre Stai
Læringsmiljøansvarleg: Magnus Skarpnes
Likestillings- og inkluderingsansvarleg: Philip Lautin Jackson
Stadleg leiar Ålesund: Kaja Holmesland
Stadleg leiar Gjøvik: Ole-Jacob Oosterhof

Jeg takker for tilliten, og ser frem til å ta fatt på en ny periode. Det er viktig at vi nå har fått på plass et studentdemokrati som representerer hele NTNU, sier påtroppende leder, Jone Trovåg

02 des 2015

Student på nye NTNU

Student på nye NTNU

Nye NTNU vil ha ca 38000 studenter og blir Norges største universitet! Fra 1. januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitet. 


Studentdemokratiet

Studentdemokratiet

Studenttinget NTNU diskuterte torsdag 3.9. den midlertidige strukturen for studentdemokratiet i 2016. Dei gjekk inn for mellom anna

  • Studenttinget skal ha 31 representantar totalt.
  • Avdelingane på HiST skal bli sett på som fakultet ved NTNU under valet i haust, slik at desse utgjer eigne valkrinsar.
  • Gjøvik og Ålesund skal vere representert med 2 representantar kvar i Studenttinget, og skal ha sine stadlege studentdemokrati. Dei stadlege leiarane skal vere representert i arbeidsutvalet.
  • Arbeidsutvalet til Studenttinget skal ha 7 heiltidsrepresentantar og 3 deltidsrepresentantar.

Studentsamskipnad

Studentsamskipnad

Kunnskapsdepartementet bestemte 28.09.15 at sammenslåingen av de tre studentsamskipnadene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik skal skje fra 1.1.16 pga fusjonen mellom NTNU, HiST, HiÅ og HiG.


Fusjonscampen NTNUVi

Fusjonscampen NTNUVi

Studenttinget ved NTNU og studentparlamentene ved høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund gikk sammen om å arrangere en fusjonscamp for studenter fra de fire institusjonene.

NTNUVi er et samarbeidsprosjekt mellom studentdemokratiene ved alle de fire institusjonene som skal fusjonere. Prosjektet gikk ut på å arrangere en camp for studenter ved Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i Sør-Trondelag (HiST) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Deltakerne jobbet med problemstillinger knyttet til fem temaområder. Innspillene blir tatt med i prosessen med utformingen av det nye NTNU.

Mer informasjon om fusjonscampen.