Video-opptak

Video-opptak

► I løpet av 2016 har det blitt arrangert sju "fusjonskafeer", som også har blitt strømmet live på YouTube. Dette har vært allmøter om ulike temaer knyttet til fusjonen og reorganiseringen. 

► Se opptak fra velkomstarrangementene for nye studenter (immatrikuleringen) i Trondheim, Ålesund og Gjøvik 16-18. august 2016. 

► Web-TV-sendingen fra åpningen av det fusjonerte NTNU 4. januar 2016 og tidslinje finner du på www.ntnu.no/2016

Reorganiseringen av NTNU

Reorganiseringen av NTNU

En ny epoke

1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Fusjonsprosjektet ble samtidig avsluttet. I 2016 er det nye universitetet blitt omorganisert i regi av Organisasjonsprosjektet, som har koordinert endringene både i den faglige og administrative virksomheten. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2016/17 og disse nettsidene blir ikke lenger oppdatert. 

I perioden 2017–2018 samlokaliseres mange fagmiljøer som en følge av fusjonen og omorganiseringen. Informasjon om dette finner du på samlokaliseringsprosjektets nettsider

Blogger

RSS

Organisasjonsprosjektet avsluttes formelt ved årsskiftet, selv om det fortsatt gjenstår arbeid med omstillingen av nye NTNU.

00

Enda en viktig brikke i organiseringen av nye NTNU falt på plass under det siste styremøtet i 2016.

00

Prorektor for faglig integrasjon, Helge Klungland, har ansvaret for å få på plass en lokaliseringskabal på kort og lang sikt, som følge av fusjonen og omorganiseringen.

00

Det var julestemning da historiens siste fusjonskafé ble arrangert, 16. desember.

00

Styret fattet 7. desember flere beslutninger for å samkjøre studieporteføljen til nye NTNU.

00

Styret ved NTNU tilsatte i går prorektor for nyskaping og seks instituttledere med tiltredelse 1. januar 2017.

00

Ytterligere tre avdelingsledere i Fellesadministrasjonen er blitt utpekt.

00

De siste administrativt ansatte på NTNU blir i løpet av denne uka innplassert i den nye organisasjonen.

00

Ca 120 stillinger i administrasjonen som står ledige etter omorganiseringen er bekjentgjort internt på NTNU. Alle som har vært omfattet av omstillingen i høst kan melde interesse for jobbene.

00

Ansatte som mener at det er gjort feil ved innplasseringene i nye stillinger, må be om ny vurdering innen 21. november.

00

Søkefelt

Mini calevent portlet

Kalender

Ny organisering i 2017

Ny organisering i 2017

Fusjonspartnerne beholdt i 2016 sin gamle struktur, men under felles ledelse. Dette var en overgangsordning til den nye organisasjonen trådte i kraft 1.januar 2017.

(diskusjon - 3 calls to action)


Fusjonspartnere

Fusjonspartnere

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Ålesund

NTNU

Prosjektrom (internt)

Prosjektrom (internt)

Trøbbel med pålogging? prøv "win-ntnu-no\brukernavn" som brukernavn.