Koordineringsgruppa

Koordineringsgruppa

Gruppa jobber med samordning, medvirkning og kommunikasjon spesielt for Organisasjonsprosjektet, men har også andre oppgaver knyttet til oppfølgingen av fusjonen i 2016. De fleste delltakerne inngikk i 2015 i sekretariatet for Fusjonsprosjektet, som ble nedlagt ved årsskiftet 2015/16.

Kjernetroppen i Organisasjonsprosjektet i 2016. Foran fra venstre; Morten Thoresen, Jakobe JuulBrit Stolsmo, prosjektleder Trond Singsaas, Per E. Kjøl og Arnulf Omdal. Bak fra venstre; Jan Erik Kaarø og nestleder i prosjektet, Jens Petter Nygård.
           Foto: Thor Nielsen 


Fem av disse kommer fra ulike enheter i Fellesadministrasjonen ved gamle NTNU og de tre andre var egentlig hjemmehørende i administrasjonen ved tidligere HiST. Under Fusjonsprosjektet i 2015 var det også ansatte fra Gjøvik og Ålesund med i sekretariatet. 

17 des 2016