Protokollene fra forhandlingene

Protokollene fra forhandlingene

I august 2016 ble det gjennomført forhandlinger om ny administrativ struktur mellom arbeidstakerorganisasjonene og ledelsen. På nivå to forhandlet fakultetsledelsene med lokale samarbeidsutvalg (LOSAM), mens partene på sentralt nivå var organisasjonsdirektøren og Sentralt samarbeidsutvakg (SESAM). Alle dokumenter er lagret i pdf-format.