Bakgrunnsmateriale om prosjektet

Bakgrunnsmateriale om prosjektet

PRESENTASJONER:

STATUS OG FAKTA: 


RAPPORTER OG NOTATER:


EVALUERINGER:


KRONIKK: 

I månedsskiftet februar/mars 2015 redegjorde de fire rektorene for bakgrunnen for fusjonen i en kronikk (pdf) som ble trykket i Oppland arbeiderblad, Sunnmørsposten og Adresseavisen. 


BILDER fra arbeidet med fusjonen har vi lagt ut i en egen kanal på Flickr. Bildene kan brukes fritt så lenge kilde blir oppgitt. 

Bilder fra campusene til HiÅ, HiG, HiST og NTNU


GRAFISKE SYMBOLER

   

Logoen for tidligere NTNU gjelder også for det nye NTNU.
21 aug 2017

Ny organisering

Ny organisering

Den nye NTNU-organisasjonen som trer i kraft 1. januar 2017 er beskrevet på denne nettsiden.

I 2016 opprettholdes en midlertidig organisering basert på strukturene hos de fire fusjonspartnerne, men under felles ledelse.  

Kommunikasjonsplaner

Kommunikasjonsplaner

Kommunikasjonsplan for reorganiseringen i 2016 (pdf), vedtatt av organisasjonsdirektøren i mars 2016. Det er i tillegg laget tiltaksplaner for fakultetene til bruk under gjennomføringsfasen høsten 2016.

Under Fusjonsprosjektet i 2015 ble det laget en egen kommunikasjonsplan og tiltaksplan, som ble revidert underveis.