Hva bør du informere dine medarbeidere om - når og hvor?

Hva bør du informere dine medarbeidere om - når og hvor?


God informasjon og mulighet for dialog er svært viktige faktorer for ansatte i endringsprosesser. Som leder er du en viktig kilde til informasjon for dine medarbeidere.

Ta jevnlig opp omorganiseringen som tema i møter med dine medarbeidere.

Hva?

Mennesker møter endringer på forskjellig måte. Det er naturlig å føle en viss usikkerhet og uro for hva som kommer. Derfor kan det være nyttig om du presenterer - og gjerne gjentar - følgende hovedbudskap:

Ingen sies opp eller flyttes geografisk mellom byer som følge av fusjonen, men vi må lære oss å leve med en viss usikkerhet knyttet til fremtidige oppgaver. Lurer du på noe om jobben din eller hvilke rettigheter du har så ta kontakt direkte med meg, eller kontakt fagforeningen din.

Gi alltid medarbeidere mulighet til å komme med spørsmål og kommentarer.

Når?

 • Følg milepæler i prosessen. Hold heller et avdelingsmøte for mye, enn et for lite.
 • Identifiser hva som vil påvirke dine medarbeidere. 
 • Vær i forkant. Kom ryktebørsen i forkjøpet.

Hvor?

 • Avdelingsmøter (eller tilsvarende personalmøter i din enhet)
 • Innsida, e-postlister eller andre kanaler som du bruker til intern kommunikasjon
 • Vær tilgjengelig for dialog og spørsmål både på kontoret og ved kaffemaskina.
07 nov 2016

Til hjelp

Til hjelp

Maler, verktøy og opplæring

Presentasjoner

Presentasjonsmateriell som du kan bruke i møter med dine medarbeidere:

Kommunikasjon - noen tips...

Kommunikasjon - noen tips...

På Innsida finner du et nyttig lynkurs i lederkommunikasjon hvor punktene under her er mer utdypet.

 • Start tidlig - bedre å være proaktiv enn reaktiv.
 • Kommuniser personlig når det er mulig.
 • Ikke prøv å formidle alt på en gang. Ha gjerne fokus på det medarbeideren er opptatt av nå.
 • Hva er nøkkelbudskapet? Hold fokus på det viktigste.
 • Relater det til mottakeren: "Hva betyr det for meg?".
 • Åpne for spørsmål og diskusjon.
 • Det er greit at du ikke kan svare på alt. Kom heller tilbake med et svar når du selv vet mer.
 • Gjentakelse via forskjellige kanaler er nødvendig.

Lag en plan: Flere fakulteter jobber etter lokale handlingsplaner for fusjonskommunikasjon. Fakultet for arkitektur og billedkunst har allerede laget en egen nettside under Innsida for det nye "Fakultet for arkitektur og design"hvor de legger ut all dokumentasjon om prosessen for medarbeiderne som skal inngå i den nye enheten

Sjekk gjerne også ut kommunikasjonsplanen for omorganiseringen i 2016 (pdf) som blant annet sier noe om mål, målgrupper og kanaler som skal benyttes i kommunikasjonsarbeidet. 

03 sep 2016