Ny instituttstruktur

Ny instituttstruktur

NTNUs styre har fattet vedtak om organiseringen av instituttene i to møter:


Forslag fra gruppene som utredet inndelingen av de nye fakultetene

Utredningsarbeidet

Utredningsarbeidet

Prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland (bildet) har koordinert fakultetenes arbeid med å utrede alternative modeller for ny instituttstruktur fra 1.1.2017.

Utredningen ble bestilt fra rektor etter styremøtet i februar 2016. Det ble da opprettet en utredningsgruppe for hvert av de nye fakultetene der bredden av fagområder innen fakultetet var representert, samt arbeidstakerorganisasjoner og representanter fra studenter. I tillegg utredet også NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund alternative forslag til enheter under aktuelle fakulteter i disse byene. Dette arbeidet ble ledet av viserektorene.

Bestillingen og rammene for utredningen oppsummert:

  • Faglig tilhørighet skal være et hovedprinsipp.
  • Primært legges fram forslag til instituttstruktur som følger av endringer i fakultetenes faglige sammensetning etter fusjonen.
  • Plassering av studieprogrammer på de framtidige fakultetene.
  • Der det er hensiktsmessig skal det også foreslås organisering av enheter på nivå under institutter (4. nivå).
  • NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund utreder forslag til organisering av sin faglige virksomhet i stedlige institutter, og fagseksjoner under institutter som er lokalisert i Trondheim.
  • Det skal fortrinnsvis legges fram alternative forslag til instituttstruktur.
  • Forslag skal inkludere navn på navn på foreslåtte institutter.
03 sep 2016