Høringsuttalelser - faglig organisering

Andre høring - frist 15. jan. 2015

Høringsuttalelser - faglig organisering

Høringsuttalelser

(Alle dokumenter er i pdf-format)

NTNU

Arbeidsgrupper ifbm fusjonsarbeidet
Arbeidsgruppe Læring og utdanningsvitenskap
Arbeidsgruppe Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Arbeidsgruppe Helse og sosialfag
Arbeisgruppe Disiplinfag
Arbeidsgruppe Kunstfag
Arbeidsgruppe Teknologi
Arbeidsgruppe Økonomi og Teknologiledelse

Andre råd, grupper og utvalg
Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene (FUL)
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen
Institutter/grupper involvert i grunnutdanningen innen realfag for ingeniørstudenter
Program for fysioterapiutdanningen

Det medisinske fakultet
Det medisinske fakultet (DMF)
Institutt for nevromedisin
Institutt for samfunnsmedisin

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)
Institutt for produktdesign

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elekronikk
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elekronikk (IME) (inkl. instituttenes uttalelser som vedlegg)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Det humanistiske fakultet
Det humanisiske fakultet (HF) (inkl. instituttenes uttalelser)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)
Fakultetsstyret
Geografisk institutt
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for samfunnsøkonomi
Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap
Institutt for industriell økonomi og industriledelse
Pedagogisk institutt
Program for lærerutdanning
Psykologisk institutt
Sosialantropoligisk institutt

Fakultet for arkitektur og billedkunst
Fakultet for arkitektur og billedkunst

NTNU Vitenskapsmuseet
NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU (tidligere HiST)
Tidligere HiST
Institutt for informatikk og e-læring
Fakultet for teknologi
Instituttleder for Institutt for bioingeniørfag
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fakultet for helse- og sosialvitenskap, vedlegg
Fakultet for lærer og tolkeutdanning
Tegnspråk og tolkeutdanningsfag
Handelshøyskolen i Trondheim
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Om bioingeniørutdanningen

NTNU i Gjøvik
NTNU i Gjøvik
Avdeling for helse, omsorg og sykepleie
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Noen faglig ansatte ved seksjon økonomi og ledelse, avdeling TØL
S. Ottosson

NTNU i Ålesund
NTNU i Ålesund (inkl. avdelningenes uttalelser som vedlegg)

Studentorganisasjoner
Studentparlamentet ved tidligere HiST
Studentrådet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Studentrådet, IØT
Studenttinget NTNU
Studentforening av lærerstudenter i Trondheim (SALT)
Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund

Fagforeninger, tillitsvalgte og interesseorganisasjoner
Tillitsvalgte i Ålesundregionen
Tekna
Forskerforbundet
NITO NTNU
NITO Sør-Trøndelag
NTL
Norsk Sykepleierforbund
Energi Norge
LO
KS
NHO Møre og Romsdal
Arkitektbedriftene i Norge
Norske arkitekters landsforbund

Andre eksterne parter
St. Olavs hospital
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Næringslivsringen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Næringsforeningen i Ålesund
Regionrådet i Gjøvikregionen
Trondheim kommune - Formannskapet, saksfremlegg
Trondheim kommune - Formannskapet, vedtak
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag Senterparti
ÅKP (innovasjonsselskap)
Møreforskning
Helse Midt-Norge