Avsluttet høringsrunde - faglig organisering

Første utredning

Avsluttet høringsrunde - faglig organisering


Våren 2015 utarbeidet gruppen Faglig organisering en første utredning om prisipper og modeller for fagliig organisering av NTNU. Utredningen ble sendt på en bred høringsrunde med frist 15.09.15.

Under ser du høringsuttalelsene fra denne første høringsrunde. Innspillene som kom inn var viktige i prosessen med utarbeidelse av andre utdedning. Denne er på høring fram til 15. januar 2016.