Fusjonskafeer i kantinene

Fusjonskafeer i kantinene

I 2016 arrangerte HR- og HMS-avdelingen og Kommunikasjonsavdelingen sju åpne kafeer om fusjon og omorganisering. Alle møter blet filmet og strømmet live på YouTube.

Hensikten med kafeene var å skape en uformell møteplass for ansatte der de fikk dagsaktuell informasjon og samtidig kunne stille spørmål og gi kommentarer direkte til ledere og nøkkelspersoner I fusjonsprosessen. Klippet under gir et inntrykk av hvordan kafeene artet seg.

► 11. juni 2018 ble resultatene av en spørreundersøkelse blant vitenskapelig ansatte om fusjonen presentert. Forsker Siri Brorstad Borlaug fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) presenterte resultatene, som etterpå ble diskutert av et panel med hovedtillitsvalgt Rune Sætre, Tekna, førsteam. Torunn Klemp, inst. for lærerutdanning, instituttleder Hallstein Hemmer, Institutt for kjemi og prorektor for utdanning Anne Borg. 

► 16. desember ble det sjuende og siste møtet i 2016 holdt, med temaet Slik bygger vi ett NTNU. Innledere var instituttleder Toril Forbord, førsteamanuensis Tim Torvatn og rektor Gunnar Bovim. 

► 21. oktober: Rett og plikt til å finne din plass? Om flytteplaner og innplassering av administrativt ansatte. Innledere var prosjektleder Geir Nilsen, prorektor Helge Klungland, personalsjef Arne Kr. Hestnes og jurist Arve Skjærvø.

► 1. september: Forskerblikk på NTNU-fusjonen. Her presenterte Agnete Vabø, NIFU, og Göran Melin. Technopolis den første delrapporten fra forskerne som evaluerer fusjonen. Resultatene ble kommentert av ass. univ.dir. Odd Arne Paulsen fra Universitetet i Tromsø, Kristian Steinnes (Forskerforbundet), Øystein Risa (Tekna) og Sturla Søpstad (Norsk tjenestemannslag). Møtet ble oppsummert av organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

► 17. juni: Halvveis til 2017. Hør rektors løyperapport Rektor Gunnar Bovim og organisasjonsdirektør Ida Munkeby oppsumemrte status. på vårsemesterets siste møte. 

► 19. mai: Fusjonskafeen handlet denne gangen om ny instituttstruktur og omstilling. Innledere var prorektor Helge Klungland, personalsjef Arne Hestnes, hovedverneombud Heidi Egseth og tillitsvalgt Iver Johnsen fra NTL.

► 1. april: Jo nærmere jo bedre? var overskriften på dette møtet som handlet om administrativ organisering. Innledere var dekan Anne Kristine Børresen,organisasjonsdirektør Ida Munkeby og instituttleder Olav Bolland. 

► 26. februar 2016: Veien fra fusjon til reorganisering var tittelen på premieren, der rektor Gunnar Bovim og prosjektleder Trond Singsaas innledet.

Møtene har blitt holdt i ulike kantiner på campusene til NTNU i Trondheim.

 

Fusjonskafe-logo


SPØRSMÅL? Ønsker du å komme i kontakt med arrangørene? Ta kontakt med Marit Martinsen eller Jan Erik Kaarø