Plattformen for fusjonen

Plattformen for fusjonen

 

En gruppe som skulle beskrive en felles fusjonsplattform for det nye NTNU ble nedsatt 18.mars 2015. Medlemmene leverte sitt forslag 27.mai, som ble sendt ut for innspill fra organisasjonene. Etter sommeren gjennomgikk gruppa kommentarene som var kommet inn og la 10.august fram forslag til et revidert plattformdokument. Utkastet ble behandlet og vedtatt av styringsgruppa 19.august 2015. Gruppas arbeid ble dermed avsluttet.

Les hele mandatet for gruppa (pdf).

Medlemmer:

  • Dekan Einar Hjorthol, HiST (leder)
  • Prorektor, Arnulf Omdal, HiST
  • Prorektor Gro Kvanli Dæhlin, HiG
  • Prorektor Webjørn Rekdalsbakken, HiÅ 
  • Prorektor Kari Melby, NTNU
  • Dekan Anne Borg, NTNU
  • Dekan Stig A. Slørdahl, NTNU
  • Studentreprentant Yngve M. Hereide, NTNU
  • Studentrepresentant Jonathan Sørfonden, HiG
  • Ansatterepresentant Knut Ole Lysø, HiST (UNIO)

Plattformgruppa.

Plattformgruppa fotografert 14.april 2015. Fra venstre: Einar Hjorthol, Kari Melby, Knut Ole Lysø, Gro Iren Kvanli Dæhlin, Stig A. Slørdahl, Arnulf Omdal, Yngve M. Hereide og Webjørn Rekdalsbakken. (Anne Borg og Jonathan Sørfonden var fraværende da bildet ble tatt.) 

Foto: Thor Nielsen

11 mai 2016

Styrevedtak om fusjonen

Tidligere styrevedtak om sammenslåingen

Nettside for SAKS-prosessen som ble brukt fram til styrevedtaket på NTNU. 

13 jul 2015

Referater fra Plattformgruppa

Referater fra Plattformgruppa