Innspill til framtidig organisering

Innspill til framtidig organisering

– Alternative modeller til administrativ organisering

5.02.2016: Arbeidsgruppen leverte Rapport 2 om alternative modeller til administrativ organisering til styret:

Med bakgrunn i Rapport 2 og Modell 2, gikk det ut en bestilling om å levere forslag til hovedinndeling av administrasjonen med svarfrist 15.04.2016. Mer om bestillingen finner du lenger ned på siden, og alle forslagene er lagt ut her:

Forslag til framtidig administrativ organisering

 

Forslag til ny administrativ organisering:

Alle dokumenter over er i formatet PDF.

 

Bestilling

Fakultetene, Gjøvik og Ålesund skal foreslå hvordan den ønsker å dimensjonere de administrative oppgavene på funksjonsområdene (listet opp i bestillingen) og hvordan oppgavene skal organiseres og fordeles mellom fakultets- og instituttnivå. NTNU i Gjøvik og Ålesund skal tilsvarende foreslå hvordan de ønnsker å dimensjonere de administrative oppgavene og hvordan oppgavene skal organiseres og eventuelt fordeles mellom aktuelle stedlige nivå, samt i fellesskap foreslå hvordan tjenesteavtaler kan innføres for administrative tjenester ved sine studiested.

Fellesadministrasjonen skal foreslå hvordan den ønsker å dimensjonere de administrative oppgavene på funksjonsområdene (listet opp i bestillingen) og en organisasjonsstruktur for den asministrative virksomheten på sentralt nivå, samt foreslå oppgavefordeling mellom nivå 1 og 2.

Høringsmøter om alternative modeller for administrativ organisering

Høringsmøter om alternative modeller for administrativ organisering

Ca 250 ambisiøse og endringsvillige NTNUere deltok på høringsmøtene med innspill til skissen med alternative modeller for ny administrativ organisering. De er ikke i tvil: Det må bli modell 2.