Faglige integrasjonsprosjekter

Faglige integrasjonsprosjekter

For å realisere gevinster fra fusjonen er det satt i verk flere tiltak innen utdanningsområdet. Målet er å oppnå økt utdanningskvalitet, forskningsbasert utdanning og bærekraftige studietilbud.

Bærekraftige studietilbud innebærer at studiene er attraktive for utdanningssøkerne, ressursbruken er forsvarlig og kandidatene er etterspurt av arbeidsmarkedet. 

Seks arbeidsgrupper

Det er satt ned arbeidsgrupper innen følgende fagområder:

 • Helse – Ledes av Svanhild Schønberg, utdanningsleder i staben til prorektor for utdanning
 • IKT – Ledes av Mads Nygård, professor ved Fakultet for informatikk, matematikk og elektroteknikk
 • Lærer / lektor – Ledes av Helge Klungland, prorektor for faglig integrasjon
 • Realfag (naturvitenskap) – Ledes av Eva Falch, prodekan ved Fakultet for teknologi
 • Teknologi – Ledes av Roger Midtstraum, leder i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen
 • Økonomi / ledelse – Ledes av Torberg Falch, prodekan forskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Arbeidsgruppene består av vitenskapelig tilsatte samt en studentrepresentant i hver gruppe. Gruppene har også hvert sitt sektretærteam. Se hvem som er med i de ulike gruppene. (pdf).

Mandat

Gruppene skal

 • beskrive en felles ambisjon for sitt utdanningsområde
 • beskrive helheten i dagens studieprogramportefølje
 • vurdere i hvilken grad studieporteføljen er relevant i forhold til dagens og framtidens kompetansebehov
 • gi en tilrådning om et samordnet og samfunnsrelevant utdanningstilbud
 • vurdere og anbefale en hensiktsmessig organisering av master- og EVU-tilbud
 • vurdere målgruppenes behov for erfaringsbasert og/eller ordinær master
 • identifisere studieprogram som kan tilrettelegges for internasjonal rekruttering og tilpasses et internasjonalt arbeidsmarked

Arbeidsgruppene arbeider som prosjekter i 2016. Hvordan arbeidet organiseres videre avklares etter at ny fakultetsledelse starter opp i januar 2017. Det kan være naturlig at flere av arbeidsgruppene da blir ledet av fakultetene.

Utdanningsprosjektene vil foregå i tett samspill med den ordinære studieporteføljeprosessen ved NTNU.

Obligatoriske emner

Et annet område hvor det opprettes arbeidsgrupper for faglig integrasjon, er vurdering av fellesemner, obligatoriske emner og emnestørrelse. Her settes det ned tre arbeidsgrupper, som får mandat til å utrede nåsituasjonen og vurdere faglige og økonomiske konsekvenser av

 1. å innføre/ikke innføre felles emnestørrelse for alle studier ved NTNU
 2. å innføre/ikke innføre ett eller flere av fellesemnene (ex.phil, ex.fac og perspektivemne)
 3. å innføre/ikke innføre Eksperter i team for alle masterprogram samt vurdere en eventuell innføring på bachelornivå.

Spørsmålet om obligatoriske emner må avklares i styremøtet i juni 2016 for å gi premisser for studieplanprosessene 2016/2017, der målet er å starte opp nye utdanninger fra høsten 2017.


 

13 mar 2016