Styrets behandling av saken

Styrets behandling av saken

25.8.2016: Styrets endelige vedtak om administrativ organisering (saksfremlegget). Vedtaket fremgår av protokollen fra møtet

16.6.2016:: Styret førstegangsbehandler saken (saksfremlegget). Vedtaksprotokollen finner du her.   

 

Prosessen i Børresenutvalget

03 sep 2016