Styrets behandling av saken

25.8.2016: Styrets endelige vedtak om administrativ organisering (saksfremlegget). Vedtaket fremgår av protokollen fra møtet

16.6.2016:: Styret førstegangsbehandler saken (saksfremlegget). Vedtaksprotokollen finner du her.   

 

Prosessen i Børresenutvalget

Sat, 03 Sep 2016 17:56:51 +0200