Gruppe administrativ organisering

Gruppe administrativ organisering

 

Arbeidsgruppa skal gi en samlet anbefaling for administrativ organisering og utarbeide en plan for gjennomføring av omstillingen. Frist: 1. juni 2016.

Arbeidsgruppe administrativ organisering, også kalt "Børresen-utvalget" skal med bakgrunn i fusjonsplattformen og arbeidet som pågår innen faglig organisering, vurdere og foreslå den framtidige administrative organiseringen ved NTNU fra 1. januar 2017.

Dette inkluderer:

 • å formulere Kriterier for og krav til velfungerende gjennomgående administrative tjenester, funksjoner og prosesser (herunder forvaltning og støttetjenester)
 • å avklare den prinsipielle arbeidsdelingen mellom nivåene i organisasjonen
 • å vurdere hvordan virksomheten best kan organiseres og utvikles med tanke på at den innenfor mange områder vil foregå i tre byer
 • å vurdere hvordan eksisterende kompetanse best kan ivaretas og utvikles

Se også det fullstendige mandatet for gruppa (pdf)
Mandatet ble behandlet og vedtatt i styringsgruppa i møter 8.juni og 14.september 2015.

Gruppa jobbet parallelt med og koordinerte seg med Gruppe for faglig organisering.så lenge denne var i drift 

 

Gruppe administrativ organisering - Børresen-utvalget

 

Bildet: Første rekke fra venstre: Kjerstin Tobiassen, Gunnar Bendheim, Liv Alfhild Unhjem, Gry Alterskjær, Anne Kristine Børresen (leder) og Hege Ertzaas Fossland. Bakerst fra venstre: Gunnhild N. Furnes, Roar Tobro, Hans Marius Eikseth, Inge Øystein Moen og Iver Johnsen.
De to studentrepresentantene Ole-Jacob Oosterhof og Marte Øien var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Thor Nielsen


Gruppa består av (Merk at enhetstilhørigheten for den enkelte har blitt endret etter fusjonen).:

 • Dekan Anne Kristine Børresen, NTNU (leder)
 • Høgskoledirektør Roar Tobro, HiÅ
 • Høgskoledirektør Inge Øystein Moen, HiG
 • Avdelingsdirektør Gunnar Bendheim, HiST
 • Prodekan Hans Marius Eikseth, HiST
 • Adm. koordinator Liv Alfhild Unhjem, NTNU
 • Adm. leder Hege Ertzaas Fossland, NTNU
 • Ansatterepr. Gry Alterskjær, Forskerforbundet NTNU
 • Ansatterepr. Gunnhild N. Furnes, Forskerforbundet HiÅ
 • Ansatterepr. Iver Johnsen, NTL NTNU
 • Ansatterepr. Kjerstin Tobiassen, Akademikerne HiST
 • Student Ole-Jacob Oosterhof, HiG
 • Student Marte Øien, HiST