Om Forskningsdagene

Forskningsdagene - Norges største arena for allmennrettet forskningsformidling og Nordens største forskningsfestival.Forskningsdagene er en årlig, nasjonal formidlingsfestival hvor forsknings- og kunnskapsinstitusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter. De nasjonale forskningsdagene ble startet av Norges forskningsråd.

Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for folk flest. Arrangementene favner alt fra foredrag, demonstrasjoner, debatter og åpent hus til revyer, torgboder og konkurranser.

  • vekke nysgjerrighet, interesse og forståelse for forskning og forskningens resultater hos folk flest
  • formidle hva forskningen betyr for oss i vårt daglige liv
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • bidra til rekruttering av unge til forskning

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og fra alle samfunnslag høre om og oppleve forskning. For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra demonstrasjoner, foredrag, utstillinger og debatter til omvisninger, torg-, kultur- og interaktive evenementer. De aller fleste er gratis.

De første Forskningsdagene fant sted i 1995 på initiativ fra Norges forskningsråd. Festivalen har utviklet seg til å bli Norges største arena for allmennrettet forskningsformidling, med lokale arrangementer over hele landet. I 2010 var det over 1000 arrangementer i regi av 200 arrangører over hele landet som presenterte forskning på utradisjonelt vis for folk flest. Festivalen utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde.

Forskningsdagene

Du kan finne mer informasjon på Forskningsdagene sine hjemmesider: http://www.forskningsdagene.no

Følg oss gjerne på Facebook