Forskerfredag webbanner

Forskerfredag på Byscenen: Kunnskap for fremtiden

 

Forskning spiller en stor rolle i samfunnsutviklingen. Kunnskap som oppstår i møtet mellom forskere, produktutviklere, offentlig sektor, industri og næringsliv skaper nye muligheter. 

Hvordan skal en sammen finne de beste løsningene på de ulike oppgavene som skal løses? Hva skal til for å fremme en bærekraftig verdiskapning?
 
I anledning Forskningsdagene 2017 inviterer vi fire eksperter med omfattende kunnskap om forskning, innovasjon, teknologi, næringsutvikling, historie, energi, vannkraft, havis, ultralyd og miljø til Byscenen for å dele sine erfaringer og viten med deg!
 
Vi ønsker alle interesserte velkommen til en lærerik kveld på Byscenen!  

Medvirkende

Knut Vilhelm Høyland er professor ved Institutt for bygg og miljøteknikk med spesialisering innen ismekanikk og arktisk teknologi. Han ser på hvordan de termo-mekaniske egenskapene til sjøis og iskrefter virker på marine konstruksjoner. Høyland har mastergrad innen marin teknikk og doktorgrad innen arktisk teknologi fra NTNU. Han jobbet fem år ved avdeling for arktisk teknologi ved UNIS på Svalbard.

Terese Løvås er professor i energi- og prosessteknikk, med spesialisering innenfor forbrenning og termodynamikk. Hun er den første kvinnelige instituttleder ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Hun forsker blant annet på alternative drivstoff som biodrivstoff, og har i den forbindelse bygget en motorlab ved NTNU for optiske studier av forbrenning i motorer. Løvås har mastergrad i relativistisk astrofysikk fra  Niels Bohr Instituttet, Københavns universitet i Danmark, og doktorgrad innenfor forbrenningsfysikk fra Lunds Universitet i Sverige. Hun har også en mastergrad fra Universitetet i Cambridge.

Hege Brende er senterdirektør for forskningssenteret HydroCen der NTNU er vertsinstitusjon og Sintef Energi og NINA er forskningspartnere. Hege er utdannet innen strategi og ledelse med en master fra Copenhagen Business School og har lang erfaring i ulike roller innen ledelse, FoU, innovasjon, fornybar energi og vannkraft. HydroCen skal bidra til økt verdiskaping for norsk vannkraftsektor ved forskning og utdanning innen vannkrafttekniske områder. HydroCen samarbeider tett med industri og forvaltning gjennom Norsk Vannkraftsenter (NVKS) og er støttet av Forskningsrådet gjennom Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Svein-Erik Måsøy er forsker og gründer, med en master i produktutvikling og produksjon og doktorgrad i medisinsk ultralydteknologi fra NTNU. Han er ansatt ved Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), som er et stort innovasjons- og forskningsprosjekt, der 11 industripartnere og åtte offentlige partnere samarbeider. NTNU, ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, er vertsinstitusjon. CIUS har som formål å lage neste generasjons ultralydinnovasjoner innen medisin, maritim, og olje & gass sektoren. Svein-Eriks jobb er å knytte kontakt mellom akademikere og industrien. I tillegg driver han forskning på ultralydteknologi. 


Tematiske satsingsområder 2014-2023: Ikoner


Logo forskningsdagene

Tid: Fredag 29. september kl. 19:00

Sted: Byscenen, Trondheim

Gratis adgang/ Aldersgrense: 18 år

Arrangør: NTNU og Forskningsdagene

Hold deg oppdatert på arrangementet (Facebook)