Partnerskapet mellom NTNU og SINTEF

NTNU samarbeider tett med SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningskonsern og et av Europas største oppdragsforskningsinstitutt. SINTEF har spisskompetanse på teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Se løpende aktivitet for samarbeidet og referat fra felles ledermøter her: 

Noen samarbeid mellom NTNU og SINTEF

Bedre sammen

Bedre sammen er et prosjekt som skal videreutvikle samhandlingen mellom NTNU og SINTEF for å oppnå økt kvalitet i forskningen og bedre internasjonal konkurransekraft.

Gemini-sentre

NTNU og SINTEF har etablert et bredt spekter av Gemini-sentre. Dette er parallelle fagmiljøer som samordner samordner sin vitenskapelige innsats og driver laboratorier og andre ressurser i fellesskap.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Norges forskningsråds SFI-ordning styrker innovasjon ved å satse på langsiktig forskning i nær samarbeid med FoU-aktive bedrifter. NTNU og SINTEF er partnere i flere SFI.

Sentre for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråds FME-ordning er en langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på områdene energi og klima. NTNU og SINTEF er partnere i flere FME.

The Gas Technology Center (GTC)

Gassteknologisk senter utnytter synergien av tverrfaglig forskning på naturgass. Dette er det største forsknings- og utdanningssenteret for naturgass i Norge.

Thu, 02 Nov 2017 11:35:14 +0100