Partnerskapet mellom NTNU og SINTEF

NTNU samarbeider tett med SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningskonsern og et av Europas største oppdragsforskningsinstitutt. SINTEF har spisskompetanse på teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Se løpende aktivitet for samarbeidet i felles ledermøter for NTNU og SINTEF.

Noen samarbeid mellom NTNU og SINTEF

Bedre sammen

Bedre sammen er et prosjekt som skal videreutvikle samhandlingen mellom NTNU og SINTEF for å oppnå økt kvalitet i forskningen og bedre internasjonal konkurransekraft.

Gemini-sentre

NTNU og SINTEF har etablert et bredt spekter av Gemini-sentre. Dette er parallelle fagmiljøer som samordner samordner sin vitenskapelige innsats og driver laboratorier og andre ressurser i fellesskap.

MARINTEK – slepetank og havbasseng

MARINTEK har mer enn 70 års erfaring i utvikling av kostnadseffektive skip der modelltesting i laboratorier er viktig. MARINTEK har testfasiliteter, kompetanse og analytiske verktøy for å utvikle trygge og effektive skip.

NTNU NanoLab

NTNU NanoLab legger til rette for samarbeid mellom forskere innen biologi, elektroteknikk, fysikk, kjemi, materialteknologi og medisin.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Norges forskningsråds SFI-ordning styrker innovasjon ved å satse på langsiktig forskning i nær samarbeid med FoU-aktive bedrifter. NTNU og SINTEF er partnere i flere SFI.

Sentre for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråds FME-ordning er en langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på områdene energi og klima. NTNU og SINTEF er partnere i flere FME.

SINTEF Energy Lab

SINTEF Energy Lab er et energilaboratorium og et viktig redskap for utvikling av fremtidens effektive kraftsystem. Virksomheten utføres i nær samarbeid med NTNU.

The Gas Technology Center (GTC)

Gassteknologisk senter utnytter synergien av tverrfaglig forskning på naturgass. Dette er det største forsknings- og utdanningssenteret for naturgass i Norge.

Wed, 04 Jan 2017 12:56:28 +0100