NTNU og SINTEF

Partnerskapet mellom NTNU og SINTEF

NTNU samarbeider tett med SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningskonsern og et av Europas største oppdragsforskningsinstitutt. SINTEF har spisskompetanse på teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Se løpende aktivitet for samarbeidet og referat fra felles ledermøter her: 


Noen samarbeid mellom NTNU og SINTEF

Bedre sammen

Bedre sammen er et prosjekt som skal videreutvikle samhandlingen mellom NTNU og SINTEF for å oppnå økt kvalitet i forskningen og bedre internasjonal konkurransekraft.

Gemini-sentre

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital. Gjennom Gemini-samarbeidet er det opprettet et bredt spekter av gemini-sentre.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Norges forskningsråds SFI-ordning styrker innovasjon ved å satse på langsiktig forskning i nær samarbeid med FoU-aktive bedrifter. NTNU og SINTEF er partnere i flere SFI.

Sentre for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråds FME-ordning er en langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på områdene energi og klima. NTNU og SINTEF er partnere i flere FME.