Laboratorier ved NTNU

NTNU Nanolab

NTNUs over 120 store og små laboratorier brukes til både forskning og undervisning. NTNU og SINTEF samarbeider formelt om å drifte flere av laboratoriene. For å kjøpe laboratorietjenester, se kontaktinformasjon ved det aktuelle laboratoriet.

Det humanistiske fakultet

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

NTNU Vitenskapsmuseet


Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Fonetisk laboratorium

Psycholonguistics and Neurolinguistics Lab

Fakultet for arkitektur og design

Dagslyslab

Digilab (in Norwegian)

Media technology Lab

Romlaboratorium


Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

National Smart Grid Laboratory

Norwegian Biometrics Laboratory – NISLab

Norwegian Information Security Lab – NISLab

Norwegian Media Technology Laboratory – MTL​

Telenor-NTNU AI-lab

Visualiseringslaboratorium

Institutt for datateknologi og informatikk

Color and Visual Computing Lab

Computer Design Lab

Database Cluster

Heterogenous and Parallel Computing Lab

Maker Space

Norwegian Color and Visual Computing Lab

Technology Enhanced Lifelong Learning

Trajectory Lab

User Experience Lab

Trådløse Trondheim

Institutt for elektroniske systemer

Antennelaboratorium

Biomedisinsk optikk

Circuit characterization

Heterodyne Interferometry

Laboratorium for automatisk nettverksanalyse (ANA-lab)

MBE – Molecular Beam Epitaxy

Målehall akustikk

Sputter «Thin Film»

Taklaboratorium

Institutt for elkraftteknikk

Cell divided high voltage laboratory

ELA High Voltage laboratory

Electrical machines laboratory

High current and heating laboratory

High current / circuit breaker laboratory

Power electronics laboratory

Institutt for matematiske fag

Tungregnesenteret (Notur)

Institutt for teknisk kybernetikk

Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab)

Euromotor Laboratory

Gait Lab på St. Olavs Hospital

R/V Gunnerus, the reserach vessel

Industrial Robotics Laboratory

Marine Cybernetics Laboratory (MCLab)

NTNU Sealab

Snake Robotics Laboratory

Unmanned Aerial Vehicles Lab (UAV-lab)


Fakultet for ingeniørvitenskap

Virtual Reality Laboratory

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Aldring og bestandighet

Fourier Transform InfraRed spectrometer

Fuktlaboratoriet

Geoteknisk laboratorium

Hot-Box

Hydraulisk forskningshall

Hydrauliske laboratorier (Vassdragslaboratoriet)

Kjøresimulator

RAWI-BOX

Vannanalyselab

Vannbehandlingslab

Vannkjemilaboratoriet

Vannrenselaboratoriene

Vindtesting

Institutt for energi- og prosessteknikk

Bioenergi

Dewatering Engineering lab

Energy and Indoor Environment lab

Field Station Frøya

Fluid Mechanics lab

Heat Engineering lab

Internal Combustion Engine Laboratory

Motor lab

Multiphase flow lab

Refrigeration Engineering lab

Separation and Heat Transfer lab

Solar Simulator lab

Strømningsteknisk lab og vindtunnel

Thermal Two-Phase Flow Laboratory

Turbulent Combustion lab

Vannkraftlaboratoriet

Wet Gas Compression lab

Institutt for geovitenskap og petroleum

Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Mikroskoperingslaboratoriet

Elektronmikroskoplaboratoriet

Oppredningslaboratoriet

Sliplaboratoriet

Ingeniørgeologisk laboratorium

Bergmekanisk laboratorium

Magnetometrisk laboratorium

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

FabLab NTNU

Mechatronics Lab

Ship Design and Operations Lab

Towing Tank

Institutt for konstruksjonsteknikk

Betongtekniske laboratorier

Biomekanisk lab

Bruddmekanisk laboratorium

Material- og konstruksjonsteknisk laboratorium

Nanomechanical Lab

Prøvehallen

SIMLab (Structural Impact Laboratory)

Treteknologi lab

Institutt for marin teknikk

AquaCulture Engineering (ACE)

Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab)

Circulating Water Tunnel (CWT)

Cavitation Laboratory

F/F Gunnerus

Hybrid Power Laboratory

Marine Cybernetics Laboratory (MCLab)

Marine HIL simulation laboratory (HIL-lab)

Marine Structures Laboratory

Machinery Laboratory

Ocean Basin Laboratory

Ship Towing Tanks

SINTEF Fisheries and Aquaculture flume tank

Unmanned Aerial Vehicles Laboratory (UAV-lab)

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Mekanisk laboratorium

Mekatronikklaboratorium

Metallografilaboratorium

Nanomekanisk laboratorium

Polymerer og kompositter, laboratorium

Prototyplaboratorium

Realiseringslaboratorium

Tribologilaboratorium

TrollLAB

3D-print

Gassteknisk senter (ENGAS-laboratoriet)

Laboratorier instituttet

Målelaboratorium

Produksjonslaboratorium

Robotlaboratorium

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Additive Manufacturing

Geomatikklab

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming 


Fakultet for medisin og helsevitenskap

Comparative Medicine Core facility (CoMED)

Enhet for anvendt klinisk forskning

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

HUNT Biobanklaboratorium

Medisinsk SimulatorSenter

NextMove

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Bioinformatics Core Facility (BioCore)

Cellular and molecular imaging Core Facility (CMIC)

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Genomics Core Facility (GCF)

Proteomics and Metabolomics Core Facility (PROMEC)

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Elektronmikrosoplaboratorium

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Motorisk Laboratorium

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

MR Core Facility

Ultralydlaboratorium


Fakultet for naturvitenskap

Finmekanisk verksted

Glassblåserverksted

R/V Gunnerus

NMR – Nuclear Magnetic Resonance Laboratory

NorFab – Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility

NTNU NanoLab

NTNU Sealab

RECX – Norwegian Centre for X-ray Diffraction, Scattering and Imaging

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Matteknologilaboratorium

Institutt for fysikk

Centre for molecular imaging

Soft and complex matter

TEM Gemini Centre

X-ray Scattering

Institutt for kjemi

Inductively Coupled Plasma-High-Resolution-Mass Spectrometer Laboratory

Mass Spectrometry Laboratory

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Ugelstad Laboratory

Institutt for materialteknologi

X-ray Powder Diffraction


Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for psykologi

Developmental Neuroscience Laboratory

The Clinical Neuroscience Laboratory

Institutt for lærerutdanning

Skolelaboratoriet


NTNU Vitenskapsmuseet

Konserveringslaboratoriet

Nasjonallaboratoriene for datering

Fri, 15 Dec 2017 10:46:22 +0100

Spørsmål om forskning ved NTNU?

Kontakt: