Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

NTNU Nanolab

Det meste av NTNUs omfattende forskningsinfrastruktur, verksteder og andre ressurser brukes til både forskning og undervisning. En god del infrastruktur er nasjonale ressurser med NTNU som vertskap. NTNU og SINTEF samarbeider formelt om å drifte flere av laboratoriene.

Næringsliv og andre kan kjøpe laboratorie-/infrastrukturtjenester. Ta kontakt med fakultet eller institutt.


Vi utvikler nye nettsider for vår forskningsinfrastruktur.

Kontakt

Spørsmål om forskning ved NTNU?

Kontakt: