FNs klimarapporter (IPCC)

Ekspertlister for journalister

FNs klimarapporter (IPCC)

Ekspertene under bidrar eller har bidratt til FNs klimarapporter (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change), som formidles på norsk fra Miljødirektoratet.


Francesco Cherubini
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, livsløpsanalyse (LCA), planlegging av arealbruk

Edgar Hertwich
Klimapanelets femte hovedrapport («Lead author» i delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp, og medforfatter i synteserapportene), bærekraft, energi, klima og CO2, livsløpsanalyser (LCA), miljøanalyse, elbil, forurensning, forbruk, risikoanalyse, industriell økologi, energipolitikk, energikilder, energibruk, klimagassutslipp fra materialproduksjon, sirkulær økonomi, ressurseffektivitet

Daniel Beat Mueller
bærekraft, industriell økologi, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, MFA (materialflyt i samfunnet)

Helene Muri
meteorologi, klimamodeller, skyer, klimafiksing, geoengineering, marin transport

Anders Hammer Strømman
bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport ( elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse


Tag: IPCC


Se også: FNs bærekraftsmål og samarbeid

Tilbake til oversiktsliste over eksperter


Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.