FNs klimarapporter (IPCC)

Ekspertlister for journalister

FNs klimarapporter (IPCC)

NTNU-ekspertene under bidrar eller har bidratt til FNs klimarapporter (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change), som formidles på norsk fra Miljødirektoratet.


Francesco Cherubini
Klimapanelets sjette hovedrapport ("Lead Author" i spesialrapport om klima og landområder i kapittel 6 om koblingene mellom forørkning, landforringelse, matsikkerhet og utslipp og opptak av drivhusgasser og "Contributing Author" i kapittel 2 om land-klima-interaksjoner), Klimapanelets femte hovedrapport ("Contributing author" i delrapport 3 i kapittel 7: Energisystemer og kapittel 11: Jordbruk, skog og annen arealbruk). Andre stikkord: bioenergi, biodrivstoff, bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, livsløpsanalyse (LCA), planlegging av arealbruk

Edgar Hertwich
Klimapanelets femte hovedrapport («Lead author» i delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp, og medforfatter i synteserapporten Annex III: Sammendrag for beslutningstakere og teknisk oppsummering). Andre stikkord: bærekraft, energi, klima og CO2, livsløpsanalyser (LCA), karbonfotavtrykk, elbil, forurensning, bærekraftig forbruk og produksjon, globale forsyningskjeder, industriell økologi, energipolitikk, energikilder, energibruk, klimautslipp fra materialproduksjon, sirkulær økonomi, ressurseffektivitet

Daniel Beat Müller
Klimapanelets femte hovedrapport ("Lead Author" i arbeidsgruppe 3 i kapittel om menneskelig bosetting, infrastruktur, områdeplanlegging og i synteserapporten Annex III). Andre stikkord: bærekraft, klima, sirkulær økonomi, ressurseffektivitet, sikkerhet i forsyningskjeder, urban utvikling, mat, transport, bygninger, transdisciplinaritet, sosio-økonomisk metabolisme, systemanalyse, materialstrømanalyse på bedrifts- og samfunnsnivå og på urbant, regionalt, nasjonalt og globalt nivå.

Helene Muri
Klimapanelets sjette hovedrapport ("Contributing Author" for arbeidsgruppe 1 i kapittel 6: kortlevde klimapådrivere og delrapport 3 i kapittel 10: Transport).  Andre stikkord: marin transport, klimamodeller, aerosoler, skyer, geoengineering, klimafiksing, bioenergi og karbonsykluser

Anders Hammer Strømman
Klimapanelets sjette hovedrapport ("Lead Author" kapittel 10: Transport), Klimapanelets femte hovedrapport (medforfatter kapittel 8: Transport). Andre stikkord: bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport ( elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Andrea Tilche
Klimapanelets EU-delegasjon (ledet Klimapanelets EU-delegasjon 2010-2018), Klimapanelets femte hovedrapport (koordinator), FNs spesialrapport om 1,5 graders global oppvarming - SR15 (koordinator). Andre stikkord: avløpsrensing, håndtering av avfall fra dyr, anaerobe prosesser, kombinerte prosesser for fjerning av næringsstoffer fra avløpsvann.


Tag: IPCC


Se også: FNs bærekraftsmål og samarbeid

Tilbake til oversiktsliste over eksperter


NB! Krysspublisert - kontakt