K.G. Jebsen-senter

logo K.G.JebsenK.G. Jebsen-senter

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til uavhengig forskning i Norge og til å bygge forskningsmiljøer og realisere prosjekter på høyt internasjonalt nivå. Støtten er hovedsakelig innenfor maritim og medisinsk forskning.

 

NTNUs K.G. Jebsen-sentre

NTNU har to K.G. Jebsen-sentre

KG Jebsen Centre for Alzheimer’s Disease

K.G. Jebsen Centre for Alzheimer’s Disease

Visjonen til K.G. Jebsen Centre for Alzheimer’s Disease er å overføre nobelprisvinnende forskning fra laboratorium til pasient. Teamet med eksperter samarbeider om prosjekter som er designet for å bygge bro fra grunnleggende vitenskap til klinisk implementering.

K.G. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi


K.G. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi

KG. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

CERG – K.G. Jebsen Senter for hjertetrening


CERG

CERG studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer god helse gjennom hele livet.

CERG var K.G. Jebsen-senter i 2011–2018.

Senter for myelomforskning


Senter for myelomatoseforskning

Senter for myelomatoseforskning (tidligere Senter for myelomforskning) har som mål å identifisere undergrupper av myelompasienter, for dermed å kunne tilby hver enkelt pasient bedre behandling.

Senter for myelomforskning var K.G. Jebsen-senter i 2012–2016.