K.G. Jebsen-sentre

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til uavhengig forskning i Norge og til å bygge forskningsmiljøer og realisere prosjekter på høyt internasjonalt nivå. Støtten er hovedsakelig innenfor maritim og medisinsk forskning.

 

NTNU har tre K.G. Jebsen-sentre

CERG – K.G. Jebsen Senter for hjertetrening

CERG studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer god helse gjennom hele livet.

K.G. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi

KG. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

K.G. Jebsen Senter for myelomforskning

K.G. Jebsen Senter for myelomforskning har som mål å identifisere undergrupper av myelompasienter, for dermed å kunne tilby hver enkelt pasient bedre behandling.