K.G. Jebsen-sentre

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til uavhengig forskning i Norge og til å bygge forskningsmiljøer og realisere prosjekter på høyt internasjonalt nivå. Støtten er hovedsakelig innenfor maritim og medisinsk forskning.

 

NTNU har et K.G. Jebsen-senter

K.G. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi

KG. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

CERG

CERG studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer god helse gjennom hele livet.

CERG var K.G. Jebsen-senter i 2011–2018.

 

Senter for myelomatoseforskning

Senter for myelomatoseforskning (tidligere Senter for myelomforskning) har som mål å identifisere undergrupper av myelompasienter, for dermed å kunne tilby hver enkelt pasient bedre behandling.

Senter for myelomforskning var K.G. Jebsen-senter i 2012–2016.