K.G. Jebsen-sentre

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til uavhengig forskning i Norge og til å bygge forskningsmiljøer og realisere prosjekter på høyt internasjonalt nivå. Støtten er hovedsakelig innenfor maritim og medisinsk forskning.


NTNU har tre K.G. Jebsen-sentre

K.G. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi

KG. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

K.G. Jebsen Senter for hjertetrening (CERG)

CERG forsker på og kartlegger de viktigste årsakene til gunstige effekter av fysisk trening på hjertehelse, og for å forebygge sykdom og behandling.

K.G. Jebsen Senter for myelomforskning

K.G. Jebsen Senter for myelomforskning har som mål å identifisere undergrupper av myelompasienter, for dermed å kunne tilby hver enkelt pasient bedre behandling.

Tue, 18 Oct 2016 16:35:50 +0200