Forskningsetikk ved NTNU

Forskningsetikk skal være en integrert del av all forskning ved NTNU. Begrepet forskningsetikk viser til et mangfoldig sett av lover og retningslinjer, men i tillegg handler det om holdninger, kultur og god vitenskapelig praksis.

I dialog med rektor arrangerer forskningsetisk utvalg seminarer med forskningsetiske tema for å stimulere til debatt om, og felles refleksjon rundt, forskningsetiske tema for forskere og administrasjon. Målet er å bevisstgjøre den enkelte om hva som er god forskeretikk og god forskningsetisk praksis. 

Utvalget arrangerer også seminarer rettet mot byens befolkning for å synliggjøre forskningens rolle og ansvar i samfunnsutviklingen.


Forskningsetisk frokostseminar

Kreativ plagiering – teknologi på vidvanke

Se opptak av seminaret

Se bilder fra seminaret

 

Innledere forskningsetisk seminar

Fra venstre: Bjørn Gambäck, Guttorm Sindre, May Thorseth og Gunnar Bovim.

Å plagiere handler om å publisere andres tanker, tekster og resultater som om de var ens egne. Plagiat i forskningsetisk forstand betyr å ta noe fra andre forskere og presentere det som sitt eget uten god henvisning til kildene. Nye teknologiske metoder kan medføre at det er lettere å gjøre plagiat, samtidig som vi stadig får bedre metoder til å oppdage plagiat.

I dette første seminaret så vi på om den nye teknologien endrer noe ved plagiatets natur. Vi ønsket å tematisere det etisk betenkelige ved en forskningskultur der mange bruker energi på å lære seg jukseteknikker i stedet for å skaffe seg faglig innsikt.

Spørsmål som ble reist:

  • Hva gjør dette med vår tillit til forskning og forskningsresultater?
  • Hvordan skape en bedre læringskultur og forskningskultur ved NTNU?

Program:

Seminaret startet med en enkel frokost.

  • Rektor Gunnar Bovim åpner seminaret.
  • Professor Guttorm Sindre, medlem i Forskningsetisk utvalg, innleder.
  • Innlegg: Avansert teknologi for å oppdage juks - og for å jukse? v/ Professor Bjørn Gambäck.
  • Innlegg: Forskningskultur og nye jukseteknikker v/ professor May Thorseth, medlem av Forskningsetisk utvalg.
  • Spørsmål og diskusjon.

Ordstyrer var Guttorm Sindre


Thu, 01 Feb 2018 13:20:52 +0100

Kommende seminarer

Tidligere seminarer