Forskningsetikk ved NTNU

Forskningsetikk ved NTNU

Forskningsetikk skal være en integrert del av all forskning ved NTNU. Begrepet forskningsetikk viser til et mangfoldig sett av lover og retningslinjer, men i tillegg handler det om holdninger, kultur og god vitenskapelig praksis.

I dialog med rektor arrangerer forskningsetisk utvalg seminarer med forskningsetiske tema for å stimulere til debatt om, og felles refleksjon rundt, forskningsetiske tema for forskere og administrasjon. Målet er å bevisstgjøre den enkelte om hva som er god forskeretikk og god forskningsetisk praksis. 

Utvalget arrangerer også seminarer rettet mot byens befolkning for å synliggjøre forskningens rolle og ansvar i samfunnsutviklingen.