NTNU Forskning

Grønn teknologi, ill.

Logo FNs bærekraftmål

Forskning ved NTNU er en del av universitetets løpende virksomhet gjennom prosjekter, program og sentre.

NTNUs tematiske satsingsområder i 2014–2023 er bærekraft, energi, havrom og helse. I tillegg har NTNU strategiske satsinger i 2011–2020 på bioteknologi, digital og nano (muliggjørende teknologier).

Toppforskning: NTNU er vertskap eller partner for 35 større, nasjonale forskningssentre. NTNU deltar i 121 Horisont 2020-prosjekter og har 10 ERC grants.

NTNU arbeider konsentrert med innovasjon og entreprenørskap, og samarbeider tett med SINTEF, næringsliv og industri.

 

NTNU og SINTEF: Bedre sammen

NTNU #1 blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner, SINTEF.


NTNU: Nobelprisen i 2014

Celle i glass

Hjerneforskerne May-Britt Moser og Edvard Moser ved Kavli-instituttet, NTNU, ble tildel Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2014 sammen med John O’Keefe ved University College London.


Trondheim: Store ting skjer

Video på YouTube. Trondheim har mer enn 5000 forskere og 700 teknologiselskaper. Framtiden skapes i Trondheim. En videoproduksjon av Spætt Film AS.