ERC logo

ERC-prosjekter

Flere fremragende forskere ved NTNU har mottatt stipend fra European Research Council (ERC), det europeiske forskningsrådet.

ERC tildeler stipend spesielt til tverrfaglige forskningsprosjekter, banebrytende ideer for nye og kommende områder, og program som introduserer ukonvensjonelle, innovative tilnærminger.

Et ERC-stipend er en av de mest prestisjefylte grunnforskningsbevilgninger en forsker kan motta.

NTNU har utviklet Stjerneprogrammet og The Onsager Fellowship Programme for å doble antall ERC-tildelinger til NTNU-forskere i Horisont 2020 i forhold til 7. rammeprogram.


Professor Arne Brataas. Foto: Per Henning/NTNU

Arne Brataas

ERC-prosjekt:

INSULATRONICS
Controlling Electric Signals with Insulating Antiferromagnets and Insulating Ferromagnets
(ERC-2014-ADG)

 


Professor Christian Doeller. Foto: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNUChristian Doeller

ERC-prosjekt:

GEOCOG
Cognitive Geometry: Deciphering neural concept spaces and engineering knowledge to empower smart brains in a smart society
(ERC-2016-COG)


Professor Edvard Moser. Foto: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNUEdvard Moser

ERC-prosjekter:

CIRCUIT
Neural circuits for space representation in the mammalian cortex
(ERC-2008-AdG)

GRIDCODE
Cortical maps for space
(ERC-2013-ADG)

 


Professor May-Britt Moser. Foto: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU May-Britt Moser

ERC-prosjekt:

ENSEMBLE
Neural mechanisms for memory retrieval
(ERC-2010-AdG_20100317)

 


Professor Bernt-Erik Sæther. Foto: Per Harald Olsen/NTNUBernt-Erik Sæther

ERC-prosjekt:

STOCHPOP
Stochastic Population Biology in a Fluctuating Environment
(ERC-2010-AdG_20100317)

 


Forsker May-Britt Tessem. Foto: Geir Otto Johansen/NTNUMay-Britt Tessem

ERC-prosjekt:

ProstOmics
'Tissue is the issue': a multi-omics approach to improve prostate cancer diagnosis
(ERC-2017-STG)


Forsker Jonathan Whitlock. Foto: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU Jonathan Whitlock

ERC-prosjekt:

RAT MIRROR CELL
Deconstructing action planning and action observation in parietal circuits in rats
(ERC-2013-StG)

 


Førsteamanuensis Nicholas Worth. Foto: Thor Nielsen/NTNU Nicholas Worth

ERC-prosjekt:

TAIAC
Breaking the paradigm: A new approach to understanding and controlling combustion instabilities
(ERC-2015-STG)

 


Professor Yaksi Emre Yaksi. Foto: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNUEmre Yaksi

ERC-prosjekt:

CHEMOSENSORYCIRCUITS
Function of Chemosensory Circuits
(ERC-2013-StG)

 

 

Kontakt ved NTNU

Internasjonal koordinator
Nina E. Sindre