ERC logo

ERC-prosjekter

Flere fremragende forskere ved NTNU har mottatt stipend fra European Research Council (ERC), det europeiske forskningsrådet.

ERC tildeler stipend spesielt til tverrfaglige forskningsprosjekter, banebrytende ideer for nye og kommende områder, og program som introduserer ukonvensjonelle, innovative tilnærminger.

Et ERC-stipend er en av de mest prestisjefylte grunnforskningsbevilgninger en forsker kan motta.

NTNU har utviklet Stjerneprogrammet og The Onsager Fellowship Programme for å doble antall ERC-tildelinger til NTNU-forskere i Horisont 2020 i forhold til 7. rammeprogram.