Ekspertlister for journalister

Vold, voldtekt, seksuelle overgrep

Berit Schei
voldtekt, vold mot kvinner, beinskjørhet, kvinnehelse, global helse

Mons Bendixen
vold, seksuelle overgrep, seksuell trakassering, mobbing, kjønnsroller og likestilling, gjengkriminalitet, evolusjonsbiologi

Kurt Idar Løkke Elvegård
vold på arbeidsplass, klientvold, håndtering av utfordrende atferd

Cecilie Hagemann
voldtekt, voldtektsmottak, seksuelle overgrep

Joar Øveraas Halvorsen
voldtekt/seksuelle overgrep, tortur, posttraumatisk stress/stresslidelse og psykologisk behandling

Marit Ursin
barn, ungdom, Brasil, Latin-Amerika, vold, narkotika, gatebarn, hjemløshet


Tag: vold | voldtekt | seksuelle overgrep


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.