Vitenskapshistorie og teknologihistorie

Ekspertlister for journalister

Vitenskapshistorie og teknologihistorie

Håkon With Andersen
vitenskapshistorie med vekt på universitets- og høgskolehistorie,
norsk og internasjonal teknologihistorie

Thomas Brandt
vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie, industrielle kulturminner, italiensk historie


Tag: vitenskapshistorie | teknologihistorie


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.