Virtual reality (VR)

Ekspertlister for journalister

Virtual reality (VR)

Ekaterina Prasolova-Førland
virtual reality (VR)

Egil Tjåland
olje og gass, geofysikk, seismikk, virtual reality (VR), CAVE-utstyr, 3D-visualisering

Peter Svensson
lyd, akustikk, høyttalere, lyd i virtual reality (VR), hørsel

Stein Inge Dale
virtual reality (VR)

Jan Ketil Rød
sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, kart, geografiske informasjonssystemer, virtual reality (VR)

Andrew Perkis
multimedia, digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, medieteknologi, nye digitale medier, bildebehandling/koding, video/videokoding, virtural reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), extended reality (XR), opplevelsesteknologi, tilstedeværelse/immersion, quality of experience, (QoE), place by design, kvalitet / kvalitetsmodellering / kvalitetsmålinger

Artur Serrano
velferdteknologi, helseteknologi, sosiale roboter, demensbehandling, virtual reality (VR), augmented reality (AR), brukertesting


Tag: virtual reality / VR | virtuell virkelighet


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt