Vindkraft

Ekspertlister for journalister

Vindkraft

Ole Gunnar Dahlhaug
vindturbiner, havenergi, strømning, tidevannsturbiner, vannkraft, vannturbiner, pumpekraftverk, rør og rørnettverk

Jørn Vatn
vindkraft

Carl Martin Larsen
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi

Marius Støylen Korsnes
Kina, innovasjon, vindkraft, bærekraft, bærekraftig utvikling, grønn omstilling

Gudmund Eiksund
offshore fundamentering, byggekonstruksjoner og jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger

Magnus Korpås
kraftmarkeder, balansekraft, integrasjon av vind-, vann- og solkraft i kraftsystemet, energilagring, klimavennlige energisystemer, integrasjon av elbiler og batterier i kraftsystemet


Tag: vindkraft


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt