Vikingtid og middelalder

Ekspertlister for journalister

Vikingtid og middelalder

Erik Opsahl
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid

Marek Thue Kretschmer
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur

Axel Christophersen
arkeologi i historisk tid/middelalder og nyere tid, bydannelse og byutvikling i middelalder og tidlig nytid, Trondheims arkeologi og eldre historie, middelalderens materielle kultur (bolig, bylandskap, handel, håndverk med mer), kulturminner i konfliktområder/internasjonalt kulturminnevern, middelalderens helse- og medisinhistorie, museum

Jon Anders Risvaag
mynter og myntfunn, betalingsmidler, pengehistorie, museumssamlinger

Ivar Berg
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt

Margrethe C. Stang
middelalderen: kunsthistorie, maleri og skulptur (middelalderkunst), Olav den Hellige i billedkunsten

Margrete Helen Syrstad Andås
middelalderen: Nidarosdomen, kirker, stavkirker, arkitektur, kunst, kunst i kirkerommet, datering av objekter, religion, liturgi, ritualer, kulturelle praksiser, avbilding av kvinner

Randi Bjørshol Wærdahl
viktingtid og middelalder: sagalitteraturen, politiske forhold, Norges forhold til øyene i vest og Skottland, kvinners stilling og posisjon, fru Inger til Austrått


Tag: vikingtid | vikinger | middelalder / middelalderen


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.