Vikingtid og middelalder

Ekspertlister for journalister

Vikingtid og middelalder

Birgitt Maixner 
arkeologi, jernalder og vikingtid, vikingtidens materielle kultur, handel og vareutveksling, handelsplasser, metallsøkerfunn, samlingsforvaltning på museum

Erik Opsahl
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid

Marek Thue Kretschmer
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur

Axel Christophersen
arkeologi i historisk tid/middelalder og nyere tid, bydannelse og byutvikling i middelalder og tidlig nytid, Trondheims arkeologi og eldre historie, middelalderens materielle kultur (bolig, bylandskap, handel, håndverk med mer), kulturminner i konfliktområder/internasjonalt kulturminnevern, middelalderens helse- og medisinhistorie, museum

Jon Anders Risvaag
mynter og myntfunn, betalingsmidler, pengehistorie, museumssamlinger

Ivar Berg
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt

Margrethe C. Stang
middelalderen: kunsthistorie, maleri og skulptur (middelalderkunst), Olav den Hellige i billedkunsten

Margrete Helen Syrstad Andås
middelalderen: Nidarosdomen, kirker, stavkirker, arkitektur, kunst, kunst i kirkerommet, datering av objekter, religion, liturgi, ritualer, kulturelle praksiser, avbilding av kvinner

Randi Bjørshol Wærdahl
viktingtid og middelalder: sagalitteraturen, politiske forhold, Norges forhold til øyene i vest og Skottland, kvinners stilling og posisjon, fru Inger til Austrått


Tag: vikingtid | vikinger | middelalder / middelalderen


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.