Ekspertlister for journalister

Vann og avløp

Sveinung Sægrov
drikkevann, vannforsyning, avløp, flom

Ole Gunnar Dahlhaug
rør og rørnettverk, pumpekraftverk, vannkraft, vannturbiner, tidevannsturbiner, strømning, havenergi, vindturbiner

Torbjørn K. Nielsen
pumper og pumpesystemer, rør og rørnettverk, strømning, vannkraft

Tor Ove Leiknes
drikkevann, vannforsyning, rensing av avløpsvann

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Razak Seidu
vann- og miljøteknikk

Stein Wold Østerhus
drikkevann, vannforsyning, rensing av avløpsvann

Sveinn Thorolfsson
vann og avløp, vannforsyning, overvann, miljøgifter, vannets kretsløp i bebygde områder

Francesca Verones
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, livsløpsanalyse, miljøfotavtrykk, økologifotavtrykk, vann og avløp


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.