Vann og avløp

Ekspertlister for journalister

Vann og avløp

Sveinung Sægrov
drikkevann, vannforsyning, avløp, flom

Ole Gunnar Dahlhaug
rør og rørnettverk, pumpekraftverk, vannkraft, vannturbiner, tidevannsturbiner, strømning, havenergi, vindturbiner

Torbjørn K. Nielsen
pumper og pumpesystemer, rør og rørnettverk, strømning, vannkraft

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Razak Seidu
vann- og miljøteknikk

Stein Wold Østerhus
drikkevann, vannforsyning, rensing av avløpsvann

Francesca Verones
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, livsløpsanalyse, miljøfotavtrykk, økologifotavtrykk, vann og avløp


Tag: vann | drikkevannavløp


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.