USA

Ekspertlister for journalister

USA

Torbjørn Lindstrøm Knutsen
valg i USA, amerikansk politikk, internasjonal politikk, utenrikspolitikk, Nobels fredspris

Espen Moe
USA: amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Jennifer Leigh Bailey
USA, politikk og valg i USA, fundamentalisme i nyere tid, Boston Red Sox, NATO

Jo Jakobsen
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, Russland og NATO, kinesisk utenrikspolitikk, Syria og Midtøsten, IS og al-Qaida

Paul Midford
USA, amerikansk utenrikspolitikk, Japan, japansk politikk, Kina, territorielle konflikter Japan og Kina, Korea, Øst-Asia, Sørøst-Asia (politikk og sikkerhet)

Julia Leyda
film, TV, populærkultur, kjønnsstudier, amerikanske studier, cli-fi/climate fiction, miljøhumaniora


Tag: USA


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.