Universell design

Ekspertlister for journalister

Universell design

Anne Britt Torkildsby
industriell design, produktdesign, universell design, designmetoder, eksistensiell design

Jonny Nersveen
konstruert miljø, lys, universell design

Vinay Swarnalatha Nagaraj
normalthørende og hørselshemmedes oppfatning av tale og andre lyder, døde områder i sneglehuset (cochlea), universell utforming for hørsel, internasjonal klassifikasjon for hørseltap (ICF): funksjon, funksjonshemming og helse

Dag Svanæs
interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, digitalisering, brukermedvirkning i designprosesser, bestillerkompetanse, kroppsbåren teknologi, interaktivitet, brukervennlighet, brukeropplevelse, makerkultur, Arduino, brukbarhetstesting, brukertesting, designmetodikk, design thinking


Tag: universell design | universell utforming


Se også:

Arkitektur

Design

Byutvikling

IKT – samleside


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.