Ekspertlister for journalister

Universell design

Anne Britt Torkildsby
industriell design, produktdesign, universell design, designmetoder, eksistensiell design

Jonny Nersveen
konstruert miljø, lys, universell design

Vinay Swarnalatha Nagaraj
normalthørende og hørselshemmedes oppfatning av tale og andre lyder, døde områder i sneglehuset (cochlea), universell utforming for hørsel, internasjonal klassifikasjon for hørseltap (ICF): funksjon, funksjonshemming og helse


Se også:
Arkitektur
Design
Byutvikling
IKT – samleside

Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.