Tyskland og tysk

Ekspertlister for journalister

Tyskland og tysk

Ingvild Folkvord
tysk litteratur

Hans Otto Frøland
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie

Maria Fritsche
filmhistorie, tyskspråklige filmer, 1930-1950-årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering


Tag: Tyskland | tysk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt