Tuberkulose

Ekspertlister for journalister

Tuberkulose

Magnus Steigedal
tuberkulose, mikrobiologi, bioteknologi, antibiotikaresistens

Trude Helen Flo
antibiotikaresistens, immunforsvaret, immunologi, mykobakterier, E.coli, bakterieinfeksjon, tuberkulose, vaksine, inflammasjon (betennelse), HIV, cellebiologi og infeksjoner, molekylærbiologi


Tag: tuberkulose


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.