Terror

Ekspertlister for journalister

Terror

Vegard Aune
risiko- og sårbarhetsanalyser, fysisk sikkerhet og beskyttelse, beskyttelse av infrastruktur, beskyttelse mot ekstrem belastning, eksplosjonsbelastning, droner, konsekvens av ulykker, aluminium, stål og stålkonstruksjoner

Gunnar Fermann
sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, internasjonal politikk, ISIS/ISIL/IS

Jo Jakobsen
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, Russland og NATO, kinesisk utenrikspolitikk, Syria og Midtøsten, IS og al-Qaida

Torbjørn Lindstrøm Knutsen
utenrikspolitikk, internasjonal politikk, amerikansk politikk, valg i USA, Nobels fredspris

George Chabert
Frankrike: politikk i dag, samfunn, politisk historie, kulturhistorie

Jan Hovden
sikkerhet, samfunnssikkerhet

Magnus Langseth
risiko- og sårbarhetsanalyser, terror, beskyttelse, konsekvens av ulykker, aluminium og stål og stålkonstruksjoner

Per Morten Schiefloe
nærmiljø, naboskap, sosiale nettverk, organisasjonskultur, samfunnssikkerhet, nettverk, sosial kapital

Endre Sjøvold
teamprestasjon under usikkerhet - kriser - militære operasjoner, team/tverrkulturelle team, prosjekt- og høyytelsesteam, ledelse, gruppeprosesser, sykehus

Jennifer Leigh Bailey
fundamentalisme i nyere tid

Britt-Marie Drottz Sjøberg
frykt og sikkerhet, informasjon og kommunikasjon

Eirik Albrechtsen
sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring


Tag: terror


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.