Eksperter - tematisk oversikt

Eksperter - tematisk oversikt


Temaer eksperter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

topp

Afrika

Akuttmedisin og førstehjelp

Allmennmedisin

Anatomi

Andrespråk og flerspråklighet

Angst og depresjon

Antibiotikaresistens

Antikken

Antioksidanter

Arbeid og arbeidsliv

Arbeid og vekst – samleside
– Anstendig arbeid og økonomisk vekst er FNs bærekraftmål 8

Arbeidshelse

Arkeologi

Arkitektur

Arktis

Asia

Astma, allergi og luftveier

Autisme

Automatisering

Autonome systemer

B

topp

Bakterier og virus

Balkan

Bank og finans

Barn og ungdom, helse

Barn, ungdom og familie

Barnehage

Barnevern

Batterier

Bedriftsøkonomi og industriell økonomi

Beinmargskreft

Betong

Biobank og helseregistre

Biodrivstoff og bioenergi

Bioinformatikk

Biologi og bioteknologi

Bistand og byutvikling i Sør

Blod og blodsykdommer

Blomster, planter, trær

Bolig

Bredbånd

Brenselceller

Bronsealder og jernalder

Brystkreft

Byer og samfunn – samleside
– Bærekraftige byer og samfunn er FNs bærekraftmål 11

Bygder og lokalsamfunn

Bygg og byggskader

Byutvikling

Bærekraft

C

topp

Cybersikkerhet

D

topp

Dans

Datamaskiner

Dataspill

Delingsøkonomi

Demens

Design

Diabetes

Dialekter

Digitalisering

Digital økonomi

Dykking

Dyr

E

topp

E. coli og harepest

Ebola

E-helse og velferdsteknologi

Ekstremisme

Elbil og hydrogenbil

Eldre og geriatri

Elektrisitet

Elektrokjemi

Elektronikk

Elektronisk identifikasjon

Endringsprosesser

Energi og energieffektivisering
– Ren energi for alle er FNs bærekraftmål 7

Entreprenørskap

Ernæring

Estetikk

Etikk og samfunnsansvar

Etiopia

EU

Evolusjonsbiologi

F

topp

Farger

Fattigdom – samleside
– Utrydde fattigdom er FNs bærekraftmål 1

Film og fjernsyn

Filosofi

Fisk og fiskeri

Flom

FNs bærekraftmål og samarbeid
– Samarbeid for å nå målene er FNs bærekraftmål 17

FNs klimarapporter (IPCC)

Folkehelse

Forbruk

Forbruk og produksjon – samleside
– Ansvarlig forbruk og produksjon er FNs bærekraftmål 12

Forurensing

Fotball

Fotografier og bilder

Frankrike og fransk

Fred og rettferdighet – samleside
– Fred og rettferdighet er FNs bærekraftmål 16

Fugler

Fundamentering på land og offshore

Funksjonshemming

Fysikk

G

topp

Gener / DNA og RNA

Geologi

Globalisering

Grafen

Grafikk

Gresk og latin

Gruvedrift

H

topp

Hav og havenergi

Havbruk

Helsevesen og omsorgstjenester

Historie, norsk

Historie, verden

Hjernen, hukommelse og stedsans

Hjerte-karsykdommer

Hodepine

Huler og hellere

Hydrogen

Høflighet, omgangsformer, fordommer

Hørsel, døvhet og tegnspråk

I

topp

Idrett og trening

Idrett og trening – ernæring og sykdom

IKT og informasjonssikkerhet

IKT – samleside

Immunforsvaret

Industri og produksjon

Inneklima

Innovasjon og infrastruktur – samleside
– Innovasjon og infrastruktur er FNs bærekraftmål 9

Innovasjon og produktutvikling

Insekter

Intelligens

Internett

J

topp

Japan og japansk

Jazz

Jordskjelv og bygg

K

topp

Karbonfotavtrykk og miljøfotavtrykk

Kart og kartsystemer

Kina

Kjemi

Kjønn

Kjøretøy

Klima og CO2
– Stoppe klimaendringene er FNs bærekraftmål 13

Kommunereform

Kommunikasjon og samtale

Kommunikasjonsteknologi

Korona (covid-19) 

Korrosjon og elektrolyse

Kreft

Krig og naturkatastrofer

Kriminalitet

Kropp og sjel

Krypdyr, amfibier, flått, snegler

Kryptering

Kulturminne

Kunst

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring

Kvinnesykdommer og -plager

Kybernetikk

L

topp

Landbruk

Landskap

Latin-Amerika og Sør-Amerika

Ledelse

Likestilling – samleside
– Likestilling mellom kjønnene er FNs bærekraftmål 4

Litteratur

Livsløpsanalyse og input-output-analyse

Luktesans

Lyd, støy og akustikk

Lys og optikk

Læring i høyere utdanning

Lærerutdanning og pedagogikk

M

topp

Marin og maritim – samleside
– Liv under vann er FNs bærekraftmål 14

Matematikk

Materialer og materialteknologi

Medier

Medisin og helse – samleside
– God helse er FNs bærekraftmål 3

Medisinsk avbildning

Medisinsk etikk

Medisinsk mikrobiologi

Mekatronikk

Menneske og teknologi

Midtøsten

Migrasjon

Mikroorganismer

Miljø, klima og energi – samleside
– Liv på land er FNs bærekraftmål 15

Miljøgifter og tungmetaller

Miljøhumaniora

Mobbing og trakassering

Mobilteknologi

Modernisme og postmodernisme

Molekylærbiologi

MR

Multimedia og interaktiv media

Multimorbiditet

Museum

Musikk

Muskler og skjelett

Mynter og pengehistorie

N

topp

Nanomedisin

Nanoteknologi

Narkose og bedøvelse

Naturhistorie

Navigasjon og fartøystyring

Nettverk og telekommunikasjon

Nobels fredspris

Norsk, nordisk og norrønt språk

NTNUs historie

Nullutslippsbygg

Nyreligiøsitet

Næringsliv og forretningsmodeller

O

topp

Offentlige investeringer

Olje og gass

Organisasjon

Overvekt og spiseforstyrrelser

P

topp

Placebo og nocebo

Plast

Politikk

Pollen

Populærkultur

Prematur

Produktdesign

Programvare

Prosjektledelse

Prostatakreft

Psykiatri

Psykisk utviklingshemming

Psykologi

R

topp

Radar, antenner, ekkolodd

Radioaktiv stråling

Ras og skred

Reformasjon og Luther

Religion

Rettsmedisin

Risiko og sikkerhet

Roboter og robotikk

Romfart

Rus, rusmisbruk, behandling

Røntgen

S

topp

Samfunnsøkonomi

Satellitter og satellitt-tv

Skip og marine konstruksjoner

Skipsbygging

Skisport

Skjermer

Skog

Skole og utdanning

Skolefag

Skriving og tekst

Smart grid

Smerter og smertebehandling

Snø, is og breer

Solenergi

Sosiale medier

Spansk

Språk og språklæring

Språk – samleside

Språkteknologi

Statistikk og medisinsk statistikk

Steinalder

Storbritannia og engelsk

Stortingsvalget 2017

Stress og post-traumatisk stress

Sult – samleside
– Utrydde sult er FNs bærekraftmål 2

Svangerskap og nyfødt

Svevestøv

Sykefravær – trygd og pensjon

Sykepleie

Syntetisk biologi

Systembiologi

Systemteknikk

Søvn

T

topp

Team og tverrfaglig samarbeid

Teater og drama

Terror

Tingenes Internett

Transport

Tuberkulose

Tyskland og tysk

U

topp

Ulikhet – samleside
– Mindre ulikhet er FNs bærekraftmål 10

Ultralyd

Universell design

Universet

USA

Utdanning – samleside
– God utdanning er FNs bærekraftmål 3

V

topp

Valg (politiske)

Vann og sanitærforhold – samleside
– Rent vann og gode sanitærforhold er FNs bærekraftmål 5

Vann og avløp

Vannkraft

Vedlikehold

Veg og trafikk

Vikingtid og middelalder

Vindkraft

Vindtunnel

Virtual reality (VR)

Vitenskapshistorie og teknologihistorie

Vold, voldtekt, seksuelle overgrep

Ø

topp

Økonomi – samleside

15 sep 2021

NB! Krysspublisert - kontakt