Teater og drama

Ekspertlister for journalister

Teater og drama

Anna Lena Østern
estetiske fag: litteratur, drama og teater

Bjørn Konrad Rasmussen
teater (performance, nyere produksjonsformer), kultur for og med barn, kunstpedagogikk, kulturpolitikk, utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene)

Svein Gladsø
teater, teaterpolitikk, kulturpolitikk, teaterhistorie

Heli Aaltonen
barne- og ungdomskultur, barne- og ungdomsteater

Ellen Foyn Bruun
dramaterapi, anvendt drama, drama som verktøy for inkludering, interaktive drama-workshops inklusive voksne flyktninger og i grenseland for forskning, undervisning, teaterkunst, praksis og sosialt arbeid

Elizabeth Svarstad
norsk og europeisk dansehistorie, stildans, renessansedans, fransk barokkdans, menuett, kontradans, teaterdans, dansenotasjon, dans som dannelse, kontradans, dans for musikere

Cecilie Haagensen
drama, teater, scenekunst

Vigdis Aune
drama, teater, scenekunst

Barbro Rønning
drama, teater, scenekunst


Tag: teater | drama


Se også:

Kunst

Litteratur


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.