Team og tverrfaglig samarbeid

Ekspertlister for journalister

Team og tverrfaglig samarbeid

Endre Sjøvold
team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, ledelse, omstilling, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Heidrun Åm
bioteknologi og politikk, forskningsorganisasjon og tverrfaglighet, samfunnsansvar i forskning, innovasjon og samfunn, nanoteknologi og politikk, forskningspolitikk: demokratisk deltakelse og makt, styring av nye teknologier, samarbeid på tvers av humaniora og naturvitenskap


Tag: team | tverrfaglig


Se også:

Arbeid og arbeidsliv

Endringsprosesser

Ledelse

Organisasjon

Prosjektledelse


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.