Systemteknikk

Ekspertlister for journalister

Systemteknikk

Cecilia Haskins
systemteknikk, bærekraft, øko-industrielle parker, olje- og gassindustri, ingeniørutdanning

Alexander Busch
systemteknikk, systemdesign, systemsimulasjon, ledelseskrav, dykking, dykkesystemer, dykketeknologi, «rebreather» (gjenpuster), pusteventil, dykkervest, personlig verneutstyr, åndedrettsvern


Tag: systemteknikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.