Ekspertlister for journalister

Systemteknikk

Cecilia Haskins
systemteknikk, bærekraft, øko-industrielle parker, olje- og gassindustri, ingeniørutdanning

Alexander Busch
systemteknikk, systemdesign, systemsimulasjon, ledelseskrav, dykking, dykkesystemer, dykketeknologi, «rebreather» (gjenpuster), pusteventil, dykkervest, personlig verneutstyr, åndedrettsvern


Tilbake til oversikt over ekspertlister


Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.