Ekspertlister for journalister

Syntetisk biologi

Eivind Almaas
mikroorganismer, DNA, gener og proteiner, syntetisk biologi, bioteknologi

Rahmi Lale
bioteknologi, mikrobiologi, syntetisk biologi

Martin Hohmann-Marriott
bioenergi, energiproduksjon i økosystem, fornybar energi, syntetisk biologi


Se også:
Biologi og bioteknologi
Evolusjonsbiologi
Gener/DNA og RNA
Molekylærbiologi
Systembiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.