Syntetisk biologi

Ekspertlister for journalister

Syntetisk biologi

Eivind Almaas
mikroorganismer, DNA, gener og proteiner, syntetisk biologi, bioteknologi

Rahmi Lale
bioteknologi, mikrobiologi, syntetisk biologi

Martin Hohmann-Marriott
bioenergi, energiproduksjon i økosystem, fornybar energi, syntetisk biologi


Tag: syntetisk biologi


Se også:

Biologi og bioteknologi

Evolusjonsbiologi

Gener/DNA og RNA

Molekylærbiologi

Systembiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.